PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Arbeidshulpverlening-Limburg

Arbeidshulpverlening

Ons handelen van vandaag vindt zijn basis in wie je bent, wat je ervaringen zijn, wat je hebt onthouden en wat je bent vergeten.
Tijdens de arbeidshulpverlening maken we bewust wat is vergeten, bewegen we mee met wat je hebt onthouden. Vanuit deze inzichten kun je je patroon veranderen en een balans gaan ervaren in je werk.

Hoe doen we dat?

Het leven anno nu is veeleisend en met veel veranderingen. Het is een logisch gevolg dat er zich momenten voordoen waarop je je realiseert dat je een andere koers nodig hebt. Je hebt vragen over het omgaan met collega’s, het management, problemen met het maken van keuzes, conflicten, de loopbaan, balans tussen werk en privé leven, de relatie met je partner of spanningen in de gezinssituatie.
Wellicht heb je last van spanning of ervaar je onzekerheid over het nemen van beslissingen. Misschien is de spanning zover opgelopen dat er een burnout dreigt te ontstaan.

In een kortdurend traject bekijken we het patroon van waaruit je handelt. Dit is vaak diep geworteld.
Tijdens de gesprekken gaan we op zoeken naar dat wat je bent vergeten, bewegen we mee met wat je hebt onthouden. Vanuit deze inzichten kun je je patroon veranderen en een balans gaan ervaren in je werk.

Wat zijn de resultaten:

(Ziekte) Verzuim wordt voorkomen of teruggedrongen

Samen met jou onderzoeken we de oorzaken van de stresserende factoren, naar effectieve en ineffectieve gedragspatronen.
De behandeling richt zich erop je inzichten te vergroten van de patronen die je in de loop der jaren hebt ontwikkelt.
We richten ons op datgene wat helpt om deze ineffectieve patronen te verminderen. Hierdoor is er ruimte om meer effectiever te kunnen handelen.

Arbeidshulpverlening PPB Limburg

De balans tussen belastbaarheid en (werk)belasting wordt geoptimaliseerd

Het ontwikkelen van meer effectief gedrag ontstaat er ook meer balans in je draagkracht en draaglast. Je (emotionele) draagkracht wordt groter. Je kunt je weer richten op dat wat belangrijk is, je ervaart meer veerkracht en staat weer stevig in het leven en je werk.

PPB Limburg voor bedrijven tarieven

Duur en kosten van de gesprekken

Je kunt jezelf aanmelden of aan je leidinggevende, HR Manager of bedrijfsarts vragen je aan te melden.
Als we de aanmelding hebben ontvangen volgt een intakegesprek. In dit gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de ervaren problemen, de mogelijke oorzaken en de ervaren gevolgen voor het dagelijks functioneren. Wanneer dit gewenst of noodzakelijk is zal er een driegesprek met jou en je leidinggevende gepland worden.
Aan het eind van de intake (eventueel tijdens het driegesprek) wordt in overleg met jullie een behandelplan opgesteld waarin de doelen geformuleerd zijn.
Je werkgever ontvangt samen met het behandelplan een offerte voor verdere begeleiding. Bij akkoord van deze offerte start de behandeling.

Aan het einde van het proces stellen we een eindrapportage op, waarbij de doelen besproken worden en de mate waarin deze bereikt zijn.