PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

BLIJVEN HANGEN OF WEER BEWEGEN

We hebben allemaal in ons leven taken om te ontwikkelingen. Die zijn gerangschikt per fase van je leven. Als baby heb je andere ontwikkelingstaken dan een puber.
In onze praktijk zien we kinderen, maar ook volwassenen die bepaalde taken niet hebben kunnen ontwikkelen. In veel gevallen omdat er in hun leven op het moment dat ze deze ontwikkeling zouden doormaken iets ergs is gebeurd. Veel zien we dit bij overlijden van een ouder. De kinderen vertonen dan vaak regressie gedrag, dat betekent gedrag uit een eerdere ontwikkelingsfase (bedplassen, duimzuigen, beperktere sociale vaardigheden, spraak-taalachterstand/ verlies, lichamelijke klachten) of hun ontwikkeling stagneert (komen niet meer verder op school, blijven hangen op een niveau).

Selma heeft haar opa verloren. Het is een intelligent meisje van 8 jaar. Maar op sommige momenten wil ze weer als een peuter op schoot, praat ze niet of in korte zinnen, enkele woorden, heeft ze haar knuffel nodig of moet ze hartverscheurend huilen zonder dat ze onder woorden kan brengen wat er speelt. Een groot contrast met het spraakzame kind dat ingewikkelde zinsconstructies kan maken en gedachtesprongen waar ik dan nog achteraan moet springen. In de therapie kunnen we samen met ouders Selma helpen om haar emotionele ontwikkeling meer aandacht te geven en specifieker het omgaan met die thema’s die het zo moeilijk maken voor haar gemakkelijker te maken. Waardoor er niet zo veel aandacht hoeft te gaan naar haar kinderlijke gedrag, en ze weer mag groeien.

Bij volwassenen kom ik tegen dat een volwassene vaak een vaardigheid moeilijker beheerst, bijvoorbeeld zelfreflectie of empathisch vermogen, zonder dat daar een pathologische (bij de geboorte al aanwezige) reden voor is. Het leek voor mij alsof Sandra in de relatietherapie omging met Stan, haar man, alsof het een puber was op emotioneel gebied. Hij gedroeg zich ook zo; moeilijk verantwoording nemen, flapte maar alles eruit, buiten bij de auto wachten omdat hij klaar was met het gesprek vond ie. En Sandra maar stoeien en grapjes met hem maken om hem te laten veranderen van stemming, paaien met vooruitzichten, zijn botte uitspraken vergoelijken. Hem aanspreken op zijn volwassen deel was lastig. Dat lijkt te zijn achtergebleven of niet ontwikkelt. Zijn moeder stierf toen hij 16 was, maar ze was al ziek vanaf zijn 12de. Zijn vader kon de emotionele begeleiding die zijn kinderen nodig hadden niet opvangen. Stan lijkt nog die 12jarige jongen in zijn gedrag, in zijn partnerrelatie, maar ook ten opzichte van zijn werkgever en zijn vrienden.

Vanuit het systemisch (onderlinge relaties) oogpunt heeft het gedrag tevens een functie in het gezin. Misschien hebben ouders het wel heel moeilijk en probeert het kind met zijn gedrag de ouder ‘bezig te houden’ zodat deze niet met zijn leed bezig hoeft te zijn. Maar als dit gedrag op volwassen leeftijd nog aanwezig is, zelfs als de ouder al overleden is, dan dient het geen doel meer en is het enkel een belemmering.

Het maken van een tijdlijn met daarop de gebeurtenissen in iemands leven en het in beeld brengen van de gezinsrelaties laat al veel licht schijnen op het probleem waar iemand mee binnen komt en is in onze behandelingen dan ook een eerste stap. Merk je dat bij jou of bij je kind sprake is vaan stagnatie of achteruitgang, loop er dan niet mee rond, maar kom naar ons. Wij kijken graag met jou en jouw systeem wat er gebeurd is, maar ook waar je nog kan bewegen.