PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

900x683

Depressie

Een depressie is een aandoening die de stemming en de gevoelens raakt. Als je eraan lijdt, kun je ondergedompeld raken in somberheid. Je verliest je interesse in de mensen en de dingen om je heen en kunt niet meer echt genieten. Als de gevoelens van somberheid langer dan twee weken duren, is het zaak actie te ondernemen in de vorm van preventie of behandeling.

Waaraan herken je een depressie?
Depressieve klachten zijn soms niet goed te herkennen. Veel van de klachten kunnen ook op iets anders duiden. Toch zijn er wel duidelijke aanwijzingen. Als je aan een depressie lijdt, heb je altijd last van sombere stemming en vermindering van interesses of plezier. Daarnaast zijn er meer symptomen.

Wie een depressie heeft, heeft altijd wel minstens vijf van de volgende klachten:

 • gewichtsverandering, verlies van eetlust of juist heel veel eten
 • slecht slapen, slapeloosheid of het tegenovergestelde: heel veel slapen
 • een extreem onrustig gevoel, moeite met stil zitten
 • lusteloos, traag en moe, gebrek aan energie
 • prikkelbaar
 • het gevoel niets waard te zijn of een schuldgevoel
 • moeite met concentreren, denken en beslissingen nemen
 • veel piekeren
 • geen zin in seks
 • vaak denken aan de dood en aan zelfdoding.
900x683

Intensiteit van depressies:

In welke mate kun je last hebben van een depressie, of beheerst een depressie je functioneren in het dagelijkse leven.

 • lichte depressie
  Bij een lichte depressie lukt het vaak nog om de meeste dagelijkse bezigheden te blijven doen.
 • zware depressie
  Een zware depressie herken je, doordat er veel symptomen optreden of doordat de verschijnselen snel erger worden. Zware depressies hebben een grote invloed op het dagelijks leven: het lukt niet meer op je dagelijks leven te regelen

Soorten depressies:

Depressies komen voor in meerdere verschijningsvormen, met elk hun specifieke kenmerken, klachten en behandelwijze.

 • chronische depressie
 • dysthyme stoornis
 • seizoensgebonden depressie
 • postpartum depressie (na de bevalling)
 • bipolaire of manisch-depressieve stoornis
 • psychotische depressies

Psychische en cognitieve klachten

 • somber, neerslachtig, een gevoel van leegte
 • verminderde interesse in mensen en activiteiten, nergens plezier in hebben
 • negatieve gevoelens en gedachten, schuldgevoelens
 • gebrekkig zelfvertrouwen, faalangst
 • angst, wanhoop
 • machteloosheid
 • huilbuien of de behoefte te huilen, zonder dat dit lukt
 • snel boos of geïrriteerd
 • besluiteloosheid, gebrekkig vermogen om problemen op te lossen
 • veel piekeren
 • vaak met de dood bezig
 • concentratieproblemen
 • vergeetachtigheid
 • traagheid, moeite met nadenken
 • rusteloosheid

 

Lichamelijke klachten

 • vermoeidheid, geen energie
 • gewichtsverandering door te weinig of te veel eten
 • slapeloosheid of te veel slapen
 • minder of geen zin hebben in seks
 • een droge mond
 • hoofdpijn, druk op de borst (benauwdheid), pijn in rug, gewrichten of spieren
 • hartkloppingen
 • duizeligheid

Oorzaken van een depressie
Er is niet één speciale oorzaak voor het ontstaan van een depressie. Het is vrijwel altijd het gevolg van een combinatie van factoren op meerdere gebieden tegelijk. In de wetenschap spreekt men van een bio-psycho-sociaal model: een combinatie van erfelijkheid, persoonlijke eigenschappen en wat iemand meemaakt in zijn leven. Sommige mensen hebben aanleg, anderen zijn door omstandigheden beïnvloed, maar meestal is het van alles wat. Het is niet eenvoudig om dé oorzaak van een depressie op te sporen. Het belangrijkste is natuurlijk, dat degene die een depressie heeft, op een goede manier de weg terug vindt naar een prettiger leven.

Lichamelijke oorzaken van een depressie
Een depressie kan ‘in de familie’ zitten. Het kan dus erfelijk zijn. Genetische factoren maken een mens kwetsbaar, maar dit hoeft niet te betekenen dat je dan ook altijd depressief wordt. Omgekeerd, als iemand depressief is, dan blijken bij ongeveer een derde van deze mensen genetische factoren aanwezig te zijn.

Andere oorzaken, die lijken op een depressie
Er zijn ook symptomen die op depressie lijken maar een andere oorzaak hebben. Dat zijn bijvoorbeeld klachten die samenhangen met stress (spanning, overspanning, burnout). Het kunnen ook aanpassingsproblemen zijn naar aanleiding van een stressvolle gebeurtenis. Of een rouwreactie: de stemming na het overlijden van een dierbare is gelijk aan een depressieve episode. Maar indien de rouwepisode voortduurt of ernstige vormen aanneemt, kun je wel denken aan een depressie.

900x683 Work Kindertherapie Hands of friends with coffee cups

Neurotransmitters
Bepaalde stoffen in de hersenen maken een mens kwetsbaar voor depressie. Dat zijn de zogenaamde neurotransmitters, die zorgen voor emoties, eetlust en concentratievermogen. Enkele van deze neurotransmitters, namelijk serotonine en noradrenaline, werken in op de stemming. Bij depressie zie je vaak een te lage concentratie van deze stoffen in de hersenen.

Hormonen
Geslachtshormonen spelen een cruciale rol in ons leven. Ze zorgen ervoor dat we ons ontwikkelen van kind tot volwassenen.  Dat hormonen, of beter gezegd hormoonschommelingen, aan de basis kunnen liggen van een heel scala aan emotionele klachten, dat is wat minder bekend. Toch heeft meer dan 50% van de vrouwen er tijdens de overgang in meer of mindere mate last van. Onverklaarbare huilbuien of angsten, opstandigheid, minder geduld, nervositeit, melancholie, depressieve gevoelens; het komt allemaal voor. Stemmingswisselingen trekken een zware wissel op je leven. Plotseling, zonder noemenswaardige aanleiding, verander je van een gewone vrouw in een angstig vogeltje of een gillende keukenmeid. Je omgeving begrijpt er niets van en zelf ben je ook de controle kwijt. Ben je tussen 40/45 en 60 jaar? Of vroeg in de overgang, al voor je 40e? Onderzoek dan of en hoe je stemmingsklachten wellicht samenhangen met je hormoonhuishouding.

Andere lichamelijke oorzaken
Maar ook andere stoffen in het lichaam kunnen een rol spelen en de kans op depressie vergroten, zoals medicijnen, alcohol en drugs, maar ook ontstekingen. Er zijn ziektes die bij sommige mensen – zeker als ook andere factoren een rol spelen – depressieve gevoelens aanwakkeren. Bijvoorbeeld afwijkingen aan de schildklier- en bijnierschors, diabetes, hart en vaatziekten of de ziekte van Parkinson.

Persoonlijke eigenschappen
Depressie heeft ook met de persoonlijkheid te maken, met de manier waarop je in het leven staat. Zie je altijd de optimistische kanten ergens van of eerder de punten van zorg? Zo’n instelling heeft iets met je karakter te maken en kun je niet zomaar veranderen.

Ingrijpende gebeurtenissen
Als iemand ingrijpende dingen meemaakt, kan dat leiden tot (langdurende) gevoelens van somberheid. Dit kan zelfs gaan om dingen die al vroeg in iemands leven zijn gebeurd. Zo kunnen mensen op volwassen leeftijd depressief worden, nadat ze als kind lichamelijk of geestelijk zijn verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Of als ze al vroeg een belangrijk iemand, zoals een ouder, hebben verloren en daar erg onder geleden hebben.

Ook bij schokkende gebeurtenissen later in het leven kan neerslachtigheid overgaan in een depressie, zoals door het overlijden van een dierbare of het verlies van werk. Een verhuizing kan verkeerd uitpakken, wanneer iemand bijvoorbeeld zijn oude sociale contacten gaat missen of niet kan wennen aan zijn nieuwe omgeving. Maak je iets ernstigs mee, zoals een inbraak, beroving of een ongeluk en je hebt niet het gevoel dat je ertegen bestand bent (weinig zelfvertrouwen), dan kan de combinatie van externe gebeurtenissen en persoonlijke eigenschappen tot depressie leiden. Zeker als je dan ook nog erfelijk belast bent.

Wanneer is behandeling van een depressie noodzakelijk
Dit hangt af van hoe jij je voelt, hoe je omgaat met de symptomen en hoe je omgeving reageert op jou gedrag. Leidraad is als  de gevoelens van somberheid langer dan twee weken duren en je niet normaal kunt functioneren, dan is het zaak actie te ondernemen. Maak je probleem bespreekbaar bij iemand die je vertrouwd of met wie je goed kunt praten. Kom je er nog niet uit dan is een behandeling door een therapeut van PPB-Parkstad in de vorm van preventie of behandeling noodzakelijk

Behandeling in onze praktijk
Tijdens de intake kijken we samen hoe de depressie bij jou ontstaan is. We gaan na wat je symptomen zijn, wat de oorzaak is van je depressie.
Vanuit deze oorzaken (van recent of ervaringen van vroeger) gaan we in de gesprekken aan de slag zodat je inzicht krijgt in de patronen in je leven die je depressief maken. We gaan stap voor stap na wat je zou kunnen doen om deze ziekmakende patronen te veranderen.

Het kan ook nodig zijn om de behandeling te combineren met medicatie.
In onze praktijk doen we geen diagnostiek. Daarvoor verwijzen we je terug naar de huisarts.

Tips voor het omgaan met een depressie

Tips voor jezelf
 • Blijf niet met uw probleem rondlopen. Zoek hulp.
 • Erken uw sombere gevoelens en besef dat uw depressie niet zomaar verdwijnt. U kunt uw stemming echter wel beïnvloeden.
 • Praat met uw omgeving over uw gevoelens.
 • Zorg voor regelmaat: sta op tijd op, eet driemaal per dag en ga op tijd naar bed.
 • Ga elke dag een stuk fietsen of wandelen. Beweging helpt tegen depressieve gevoelens en maakt u bovendien ‘gezond moe’, zodat u beter slaapt.
 • Probeer mensen op te zoeken, ook al hebt u er eigenlijk geen zin in. Zoek echter geen situaties op waarin genieten een ‘must’ is (zoals een feestje). Daar wordt u alleen maar somberder van.
 • Ga na of u oorzaken kunt vinden voor uw somberheid, zoals een ingrijpende verandering of groot verlies in uw leven. Sta uzelf toe om hierover verdrietig te zijn.
 • Mocht u zich schamen voor uw neerslachtigheid, bedenk dan dat depressies veel voorkomen. Een op de vijf vrouwen en een op de tien mannen krijgen ooit in hun leven een depressie.
Tips voor de omgeving
 • Probeer de depressie niet ‘weg te praten’ of iemand die depressief is op te vrolijken. Dat werkt juist averechts.
 • Geef geen adviezen en tips. Begrip, sympathie en een luisterend oor zijn het belangrijkst.
 • Bel regelmatig of ga op bezoek. Het helpt, al zult u misschien niet direct een positieve reactie krijgen.
 • Ga samen met degene die depressief is iets gewoons doen, zoals wandelen of winkelen. Niet voorstellen of vragen, maar doen.
 • Laat eventueel blijken dat u niet weet wat u moet zeggen of doen, maar dat de depressieve persoon altijd op u kan rekenen.
 • Zoek meer informatie over depressie. In de bibliotheek, de boekhandel of op internet.
 • Bied hulp bij huishoudelijke klussen zoals schoonmaken en de was, als iemand daar te weinig energie voor heeft.
 • Een depressie kan gepaard gaan met boze buien. Bedenk dat u het ‘doelwit’ bent juist omdat degene die depressief is zich bij u durft te uiten en veilig voelt.
 • Zoek zelf steun als het u te veel wordt.
 • Depressieve mensen vinden het vaak moeilijk om naar de huisarts te gaan. Ze hebben er geen energie voor, denken dat ze toch niet geholpen kunnen worden of vinden dat ze geen hulp waard zijn. Probeer de persoon in kwestie te bewegen om toch te gaan. U kunt ook voorstellen om mee te gaan.
 • Heeft iemand het over zelfdoding, twijfel dan niet en schakel hulp in. Bel de huisarts, of – bij spoed – de politie.