PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Diagnostiek intelligentie onderzoek kinderen

Diagnostiek / intelligentie onderzoek

Tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen er problemen ontstaan. Denk aan het aanleren van schoolse vaardigheden, opletten in de klas, het maken van vriendjes, het verwerken van informatie, zaken ordenen en plannen. De aard en oorzaak van dergelijke problemen kunnen worden nagegaan met behulp van een neuropsychologisch onderzoek. Een dergelijk onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakkere kanten van een kind en in het ontwikkelingsniveau. Een aantal specifieke aandoeningen bij kinderen waarvoor psychologisch onderzoek wordt verricht zijn ADHD en autismespectrumstoornissen (autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS).

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”

Diagnostiek door psychodiagnostisch onderzoek

Om antwoord te krijgen op bovenstaande vraag verrichten wij psychodiagnostisch onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om een duidelijk beeld te krijgen waar bepaald gedrag of bepaalde klachten vandaan komen. Als we een duidelijk beeld hebben waar bepaald gedrag en/of klachten door ontstaan, kunnen wij ook beter samen bekijken wat er voor uw kind nodig is. Denk hierbij aan handvaten hoe om te gaan met het gedrag, begrijpen van het gedrag of de oorzaak van een klacht. Tevens kan er een advies uit voort vloeien hoe verder; bijvoorbeeld nog een aantal gesprekken met een Kindertherapeut.

Diagnostiek voor kinderen PPB Limburg

Wat is psychodiagnostisch onderoek?

Tijdens psychodiagnostisch onderzoek worden u en uw kind uitgenodigd voor een aantal gesprekken. Eerst vindt er een intakegesprek plaats en dan volgen er verdiepende gesprekken. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van bovengenoemde gesprekken met ouders en kind, het invullen van vragenlijsten, het afnemen van oefeningen/testen en observaties tijdens de testen en bijvoorbeeld op school. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat klachten niet overgaan.

Diagnostiek voor kinderen & jeugdigen tot 18 jaar

 • ADHD
 • Angst
 • Autisme
 • Depressie
 • Dwanghandelingen
 • Gedragsproblemen
 • Hechtingsproblemen (Hechtingsstoornis)
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Stoornissen in de kindertijd/ adolescentie
 • Trauma
 • Intelligentie onderzoek
 • Gezinsdiagnostiek

Uitgangspunten diagnostiek & onderzoek

 • Eenvoudig als het kan, uitgebreid als moet;
 • Focus op wat het kind of de jeugdige nodig heeft;
 • Het kind, de jeugdige, ouders en omgeving beïnvloeden elkaar;
 • We praten zoveel mogelijk met gezinnen;
 • We besteden aandacht aan wat goed gaat en helpt;
 • We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.