PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen

Tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen er problemen ontstaan. Denk aan het aanleren van schoolse vaardigheden, opletten in de klas, het maken van vriendjes en het verwerken van informatie. De aard en oorzaak van zulke problemen kunnen worden nagegaan met behulp van een psychodiagnostisch onderzoek. Een dergelijk onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakkere kanten van een kind en in het ontwikkelingsniveau. Een aantal specifieke aandoeningen bij kinderen waarvoor psychologisch onderzoek wordt verricht zijn ADHD en autisme spectrum stoornissen (autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS).

Wat is psychodiagnostisch onderzoek?

Een diagnostisch onderzoek betekent dat er op basis van een onderzoek advies wordt gegeven. Het doel van het onderzoek is het beter begrijpen van de klachten van uw kind en het ontwikkelen van adviezen voor een behandeling. Een psychodiagnostisch onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakkere kanten en in het ontwikkelingsniveau van een kind. Bij een psychodiagnostisch onderzoek verzamelen we informatie door het voeren van gesprekken met u en uw kind, het invullen van vragenlijsten, het afnemen van oefeningen/testen, observaties tijdens de testen en eventueel op school of thuis.

Psychodiagnostisch onderzoek

Wanneer psychodiagnostisch onderzoek?

Ieder kind zit wel eens niet zo lekker in zijn vel. Dat kan allerlei oorzaken hebben en meestal gaat dit vanzelf weer over. Maar wanneer een kind zich al langer niet lekker voelt en dit invloed heeft op het gedrag en de stemming van het kind is het belangrijk om naar oplossingen te zoeken. De ontwikkeling van het kind kan verstoord raken. Het kind gaat vaak zorgelijk gedrag vertonen zoals concentratieproblemen, woede aanvallen, onzekerheid, angst, moeite met het maken van vriendjes of het moeilijk kunnen leren van schoolse vaardigheden. Het psychodiagnostisch onderzoek is erop gericht te achterhalen waar de problemen van het kind vandaan komen. Die inzichten worden gebruikt om een oplossing te vinden om de ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Redenen voor een psychodiagnostisch onderzoek zijn bijvoorbeeld

 • Sociale problemen
 • Concentratieproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Problemen bij het verwerken van moeilijke gebeurtenissen
 • Een negatief zelfbeeld
 • Angsten en fobieën

De psychodiagnostische onderzoeken zijn gericht op:

 • ADHD
 • Angst
 • Autisme
 • Depressie
 • Dwanghandelingen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsdiagnostiek
 • Hechtingsproblemen (hechtingsstoornis)
 • Intelligentie onderzoek
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Stoornissen in de kindertijd/ adolescentie
 • Trauma
Psychodiagnostisch onderzoek

Wat gebeurt er na een psychodiagnostisch onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is het vinden van de beste oplossing voor de problemen die u kind ondervindt. Een passende oplossing zal ervoor zorgen dat de ontwikkeling van uw kind niet verstoord wordt. Om de best passende behandeling te vinden moet er eerst duidelijkheid komen over de aard en de oorzaak van de problemen. Dit gebeurt tijdens het psychodiagnostisch onderzoek. Nadat in kaart is gebracht waar de problemen vandaan komen kunnen eventuele vervolgstappen worden genomen. Denk hierbij aan gesprekken met een kindertherapeut. Het kan ook zijn dat een diagnose inzichten biedt over hoe er met het gedrag van het kind omgegaan kan worden. Dit kan er ook voor zorgen dat de problemen verminderen of verdwijnen. Soms is weten waar het probleem vandaan komt simpelweg voldoende om het probleem te kunnen oplossen. Afhankelijk van de diagnose zal de behandelaar met u overleggen over de vervolgstappen na het psychodiagnostisch onderzoek.

Hoe vindt het psychodiagnostisch onderzoek plaats?

Een psychodiagnostisch onderzoek begint met een intake gesprek. In dit gesprek zullen wij beginnen met een uitleg over het onderzoek. We bespreken welke problemen u ervaart, wat de klachten zijn en welke factoren hierbij een rol spelen. Op basis van deze informatie zullen we beslissen welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Na het intakegesprek zullen er een aantal verdiepende gesprekken volgen. Ook zullen er waarschijnlijk vragenlijsten, oefeningen en observaties tijdens de testen plaatsvinden. Dit zijn de manieren waarop we voor een psychodiagnostisch onderzoek informatie verzamelen. Deze informatie zullen wij analyseren. Daarna volgt er een afsluitend gesprek waarin we onder andere de conclusies van het onderzoek met u zullen bespreken. Afhankelijk van de diagnose kan er een vervolgonderzoek plaatsvinden, een voorstel voor een behandelplan worden gedaan of andere oplossingen voor de problemen worden besproken.

Psychodiagnostisch onderzoek bij PPB

Bij PPB Limburg vinden wij het belangrijk dat een kind alle mogelijkheden krijgt om zich ten volste te ontwikkelen. Als jouw kind al langere tijd in een dipje zit of onverklaarbaar gedrag vertoond kan een psychodiagnostisch onderzoek duidelijkheid geven over de oorzaak van deze problemen. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan naar de toekomst gekeken worden. We begrijpen dat het moeilijk kan zijn of dat je twijfelt over de juiste aanpak. Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag bij het nemen van een beslissing om jouw kind zo goed mogelijk te helpen.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.