045-7600080 info@ppb-limburg.nl

Diagnostiek

Ieder kind zit wel eens niet zo lekker in zijn vel. Dit kan allerlei oorzaken hebben en meestal gaat dit vanzelf weer over. Wanneer dit langer duurt en het invloed heeft op de stemming en het gedrag van de jeugdige is het belangrijk om naar mogelijke oorzaken te kijken.
Met behulp van een psychodiagnostisch onderzoek krijgen we inzicht in het ontwikkelingsniveau, de oorzaken van de ervaren klachten, stemmingen en/ of gedrag. We verzamelen informatie door het voeren van gesprekken met ouders en jeugdige, het invullen van vragenlijsten, het afnemen van oefeningen/ testen, observaties tijdens de testen, op school of thuis.

Een diagnose kan ook inzichten bieden over hoe er met het gedrag van het kind of de jeugdige omgegaan kan worden, op school en/ of thuis. Dit kan er ook voor zorgen dat de problemen verminderen of verdwijnen. Soms is weten waar het probleem vandaan komt simpelweg voldoende om het probleem te kunnen oplossen.
Afhankelijk van de diagnose zal de behandelaar met ouders en jeugdige overleggen over de vervolgstappen na het psychodiagnostisch onderzoek.