PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Elke-crisis-is-een-kans-3

Elke crisis is een kans

Ook in deze tijd is het van belang dat je beseft dat je wel lijkt te verliezen, maar niet verloren bent. Omgaan met VERLIES (van gezondheid, van geliefden, van vrijheid, van controle en meer) is voor een mens moeilijk. Dus waarom mag jij het niet moeilijk hebben?

Je bent waarschijnlijk je normale dagindeling kwijt, je hebt gezinsleden veel meer om je heen, of je bent juist meer alleen, je maakt je misschien zorgen over ziek zijn of worden, of dierbaren die dit kan overkomen. Dat is al veel om mee bezig te zijn. Laat staan wat er misschien al speelde in je leven voordat het Corona virus zijn intrede deed!

Wanneer is het te veel? Wanneer mag je het moeilijk hebben van jezelf? En wanneer mag je hulp vragen? Wanneer mag je toegeven; ik ben bang te verliezen? Of; ik ben bang mezelf te verliezen?
Is dit nu dat kansmoment? Is dit het moment waarop je aan de mensen om je heen laat zien hoe kwetsbaar ook jij kan zijn. Is dit het moment dat je over die drempel stapt en zegt; ik heb hulp nodig?
Wij wensen iedereen die stap toe. We wensen niemand het gevoel toe wat hen er toe brengt, maar dat hebben wij helaas niet in de hand. Wat we wel kunnen bieden, wat we wel in handen hebben is de steun, de begeleiding, de therapie die jou kan helpen.

Je kunt vrijblijvend contact opnemen om informatie te vragen of overgaan tot het maken van een afspraak met een van onze therapeuten.
We zullen met al onze zorg en deskundigheid met jou gaan bewegen om verlies draaglijk te maken, om het moeilijk hebben wat makkelijker te maken en het leven wat lichter.