PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Elke-crisis-is-een-kans-3

Elke crisis is een kans

Ook in deze tijd is het van belang dat je beseft dat je wel lijkt te verliezen, maar niet verloren bent. Omgaan met VERLIES (van gezondheid, van geliefden, van vrijheid, van controle en meer) is voor een mens moeilijk. Dus waarom mag jij het niet moeilijk hebben?

Je bent waarschijnlijk je normale dagindeling kwijt, je hebt gezinsleden veel meer om je heen, of je bent juist meer alleen, je maakt je misschien zorgen over ziek zijn of worden, of dierbaren die dit kan overkomen. Dat is al veel om mee bezig te zijn. Laat staan wat er misschien al speelde in je leven voordat het Corona virus zijn intrede deed!

Wanneer is het te veel? Wanneer mag je het moeilijk hebben van jezelf? En wanneer mag je hulp vragen? Wanneer mag je toegeven; ik ben bang te verliezen? Of; ik ben bang mezelf te verliezen?
Is dit nu dat kansmoment? Is dit het moment waarop je aan de mensen om je heen laat zien hoe kwetsbaar ook jij kan zijn. Is dit het moment dat je over die drempel stapt en zegt; ik heb hulp nodig?
Wij wensen iedereen die stap toe. We wensen niemand het gevoel toe wat hen er toe brengt, maar dat hebben wij helaas niet in de hand. Wat we wel kunnen bieden, wat we wel in handen hebben is de steun, de begeleiding, de therapie die jou kan helpen.

Je kunt vrijblijvend contact opnemen om informatie te vragen of overgaan tot het maken van een afspraak met een van onze therapeuten.
We zullen met al onze zorg en deskundigheid met jou gaan bewegen om verlies draaglijk te maken, om het moeilijk hebben wat makkelijker te maken en het leven wat lichter.