PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

EMDR kinderen

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen. Deze behandeling zorgt ervoor dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Op die manier zal de schokkende ervaring een plekje krijgen in de geschiedenis van het kind. De problemen die erdoor veroorzaakt zijn zullen makkelijker te behandelen zijn.

EMDR kinderen

Welke factoren beïnvloeden de problemen van een kind na een schokkende ervaring

Ieder kind gaat anders om met een schokkende ervaring. Sommigen zullen de gebeurtenis zelf verwerken, maar anderen houden er problemen aan over. Of een kind problemen overhoud aan de traumatische ervaring is afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

 • de aard  van de gebeurtenis.
 • hoe het kind voor de gebeurtenis functioneerde.
 • de vaardigheden van het kind.
 • de vaardigheden van de ouders of andere gezinsleden om met moeilijke gebeurtenissen om te gaan.
 • hoe de ouders en andere belangrijke personen in het leven van het kind op de gebeurtenis reageren.
 • De leeftijd van het kind.

De Vereniging EMDR Nederland heeft een overzicht gemaakt van de mogelijke reacties van een kind op een traumatische ervaring. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de volgende drie ontwikkelingsfasen:

 • Peuters en kleuters,
 • Basisschoolleeftijd,
 • Pubers en adolescenten

Is EMDR iets voor uw kind?

Wanneer uw kind problemen ervaart na een traumatische ervaring willen wij u graag helpen. Voordat wij een behandeling starten doen wij een evaluatie. Het doel van deze evaluatie is om te bepalen welke therapie het beste bij uw kind past. Tijdens deze evaluatie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaak en de achtergrond van de klachten. We bepalen het aantal individuele kenmerken en de last die uw kind door de klachten ervaart. Hierbij houden we rekening met de leeftijd van uw kind. We bekijken ook de omstandigheden van belangrijke personen in het leven van uw kind, zoals de gezinsleden. Na de evaluatie kunnen we bepalen of een gerichte traumabehandeling nodig is, en of EMDR voor kinderen de beste oplossing is.

Hoe verloopt EMDR voor kinderen?

Bij EMDR voor kinderen wordt de traumatische herinnering bewust teruggehaald. De beelden, gevoelens en lichamelijke sensatie van de ervaring worden geactiveerd. Tegelijkertijd wordt er een afleidende taak uitgevoerd. Voorbeelden van afleidende taken zijn:

 • Oogbewegingen. Het kind wordt gevraagd om met de ogen een hand of pen te volgen.
 • Geluid. Met behulp van een koptelefoon worden er afwisselend tikjes in het rechter en linker oor afgespeeld.
 • Aanraking. Afwisselend wordt er een klopje op de linker en rechter hand of knie gegeven.

Waarom EMDR voor kinderen precies werkt is nog niet helemaal duidelijk. Men vermoedt dat het natuurlijke verwerkingsproces van de hersenen wordt gestimuleerd door de combinatie van de herinnering en een afleidende taak. Deze combinatie bij EMDR voor kinderen leidt er vaak toe dat de herinnering vervaagt en de emotionele lading vermindert.

EMDR therapie
Psychodiagnostisch onderzoek

Effect van EMDR bij kinderen

De hersenen verwerken informatie van een gewone gebeurtenis anders dan informatie van een traumatische gebeurtenis. Bij een gewone gebeurtenis zullen de hersenen alle informatie die de zintuigen oppikken combineren tot een herinnering. Een herinnering is simpelweg een combinatie van feiten, indrukken en interpretaties. De hersenen slaan de informatie van afzonderlijke zintuigen dus niet op. Dit is wel het geval voor een traumatische ervaring. De aparte informatie van ieder afzonderlijk zintuig wordt in de hersenen niet verwerkt, maar ruw opgeslagen. Dit betekent dat wanneer de zintuigen informatie oppikken die gelijk is aan de informatie tijdens de traumatische ervaring, alle negatieve emoties weer naar boven komen. Een voorbeeld hiervan is geur. Wanneer een kind tijdens de traumatische ervaring een geur heeft geroken is deze informatie apart opgeslagen in de hersenen. Nadien zal het kind opnieuw en opnieuw de emoties van de gebeurtenis herleven als het diezelfde geur weer oppikt.

Het doel van EMDR voor kinderen is om de traumatische ervaring in de hersenen op te slaan als een normale gebeurtenis. Wanneer dit gebeurt zal de traumatische ervaring naar de achtergrond verdwijnen. De ervaring verliest dan haar emotionele lading en kracht en de veroorzaakte problemen zijn makkelijker te behandelen.

Kortdurende negatieve gevoelens na EMDR bij kinderen

De effecten van EMDR voor kinderen kunnen nog een paar dagen doorwerken. Hoewel dit een positief effect is kan het uw kind het gevoel geven de regie kwijt te zijn. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe beelden of herinneringen naar boven komen. Na ongeveer drie dagen verdwijnt dit gevoel en is er een nieuw evenwicht bereikt. Wanneer dit gebeurt raden wij u aan een dagboekje bij te houden van de gevoelens die naar boven komen. Op die manier kunnen we ze bij de volgende behandeling met uw kind bespreken.

Welke voorbereidingen zijn nodig voor EMDR bij kinderen?

EMDR voor een kind werkt vaak snel, maar kan ook een intensievere vorm van therapie zijn. Tijdens deze behandeling kan het kind intense emoties ervaren. De therapeut zal daarom uitgebreid met de ouders bespreken hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen. Hoe kunnen zij het kind helpen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de emoties en deze de baas te blijven. Daarnaast wordt vooraf ook uitgebreid besproken hoe de EMDR behandeling van uw kind verloopt en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

EMDR voor kinderen bij PPB Limburg

Bij PPB Limburg geloven we dat ieder kind de kracht heeft om een traumatische ervaring te boven te komen. Wij kunnen uw kind de handvatten bieden die hij/zij hierbij nodig hebben. Ons team richt zich vanuit een brede expertise op het terugvinden van een veilig gevoel. Wij helpen uw kind om de balans terug te vinden.

Heeft uw kind een traumatische ervaring gehad en kan hij/zij wel wat hulp gebruiken om dit trauma te verwerken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op! Dan zoeken we samen naar een behandelplan dat het beste bij uw kind past.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.