PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Gezinsbegeleiding PPB Limburg

Gezinsbegeleiding

In ieder gezin komen er weleens moeilijke perioden voor. Vaak wordt dit binnen het gezin opgelost. Soms ook duurt dit voort en veroorzaakt dan een verstoring in het gezin. De gezinsbegeleiding, of systeembegeleiding geeft dan ruimte voor verbetering. Daarom ook dat we binnen PPB Limburg niet enkel naar het individu kijken, maar het gezin en de sociale omgeving belangrijk vinden.

Binnen PPB Limburg bieden we gezinsonderzoek en gezinsbegeleiding. Dat betekent dat we kijken naar de patronen die in het gezin ontwikkeld zijn en hoe de gezinsleden op elkaar reageren en voor elkaar openstaan.  Ons uitgangspunt is dat ouders de verantwoordelijkheid hebben en nemen om hun kinderen te steunen in hun behoeften en niet andersom.

Gezinsonderzoek

Problemen in gezinnen kunnen al langere tijd voortduren. Gedragsverandering of gedragsproblemen bij kinderen is een van de uitingen dat het in een gezin sprake is van ineffectieve patronen. Een reden hiervoor kan zijn dat er een gevoel van onveiligheid binnen het gezin is. Deze onveiligheid kan veel oorzaken hebben. Kinderen zijn vaak erg gevoelig voor problemen die ouders ervaren. Emotionele problemen en een mate van onstabiliteit bij ouders voelen kinderen als goed afgestemde antennes aan. Zij voelen als ouders niet beschikbaar zijn voor elkaar. Bij ouders worden (hechtings)behoeften niet vervuld, waardoor zij niet bij elkaar terecht kunnen. Niet als ouders, niet als partners. Kinderen gaan proberen deze behoeften te vervullen. Hierdoor ontstaan ontwrichtende dynamieken in een gezin. Kinderen gedragen zich op een manier die niet past bij hun levensfase of hun ontwikkeling.

Onze systeembegeleider onderzoekt samen met het gezin de patronen en de hechtingsbehoeften. We gebruiken hierbij de beeldtaal. De patronen 3D neer te zetten geeft vaak voor iedereen een duidelijk beeld wat er gebeurt binnen een gezin.
Deze patronen en welke invloed ze hebben worden met het gezin besproken. Samen maken we dan een plan van aanpak. Soms kan het zijn dat er parallel aan de gezinsbegeleiding een behandeling start met een van de gezinsleden bij een van onze behandelaren binnen PPB Limburg.

Gezinsonderzoek en gezinsbegeleiding Limburg
Plan-van-aanpak-gezinsbegeleiding

Plan van aanpak

Bij gezinsbegeleiding gaan werken we aan de hand van het plan van aanpak met de patronen binnen het gezin. De dynamieken die de onderlinge relaties ondermijnen worden blootgelegd en samen met het gezin veranderd in krachtige, gezonde patronen. Deze leiden tot gezonde relaties in het gezin. Wanneer we werken aan de patronen doen we dat in het licht van de generaties voor je en het effect dat deze hebben op het hier en nu. We maken hierbij gebruik van Beeldtaal.

We zijn met ons dochtertje bij PPB-Parkstad geweest. Ze is erg goed geholpen. Ze vindt nu beter haar weg. PPB-Parkstad, bedankt.

Onze dochter kon zeer snel terecht. Al na vier sessies gaf ze aan dat ze voldoende handvatten had gekregen om zelf verder te gaan.

Over:

Jeugdtherapie

Ik kwam hier naar toe doodongelukkig en ik ben als het vrolijkste meisje op aarde weer weggegaan, het heeft me heel erg geholpen!

Over:

Jeugdtherapie