PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Gezinstherapie

In elk gezin komen wel eens moeilijke periodes voor. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die ruzie met elkaar maken, pubers die onbereikbaar lijken of ouders die het niet eens kunnen worden over de opvoeding. Deze gebeurtenissen kunnen vaak een verstoring in het gezin veroorzaken. Het overlijden van een ouder of een levensbedreigende ziekte kan grote invloed hebben op negatieve gevoelens zoals angst of schuld en kan zelfs voor een depressie zorgen. De verbinding binnen een gezin kan hierdoor gemist worden en de sfeer zal dalen tot onder het nulpunt. Vaak is het erg lastig voor het gezin om dit weer op te lossen. Gezinstherapie of systeemtherapie geeft ruimte om de verbinding tussen gezinsleden te herstellen, te versterken en te behouden.

Maar wat houdt gezinstherapie precies in? Gezinstherapie gaat over de begeleiding en behandeling van gezinnen. De problemen van de gezinsleden zijn niet te wijten aan henzelf maar worden juist beïnvloed door het gezin. Het gaat dan ook niet om de observatie van één individu maar juist de omgang van alle leden met elkaar. Door dit bloot te leggen kan er uiteindelijk ruimte ontstaan om weer positief met elkaar om te gaan, de onderlinge band te verbeteren en de sfeer in huis te herstellen.

Bij PPB Limburg kijken we naar de patronen die in het gezin ontwikkeld zijn, hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe zij voor elkaar openstaan. Tijdens de therapie helpt een van onze therapeuten het proces van interactie tussen alle familieleden te verbeteren. Het resultaat is een gezonde en gelukkige relatie.

Gezinstherapie

Hoe gaat gezinstherapie in zijn werk?

Problemen in gezinnen kunnen al langere tijd voortduren. Gezinstherapie wordt gezien als een vorm van contextuele therapie waarbij een gezin wordt bijgestaan door een ervaren systeemtherapeut. Tijdens de systeemtherapie kan de gezinscoach samen met het gezin de problemen in kaart brengen en ondersteunen bij het formuleren van de gewenste verandering. Hierbij betrekt en activeert de gezinstherapeut, indien nodig, belangrijke mensen uit het netwerk van het gezin.

Daarnaast gebruiken we hierbij beeldtaal. De 3D-patronen geven vaak voor iedereen een duidelijk beeld van wat er gebeurt binnen een gezin. Deze patronen en welke invloed ze hebben worden met het gezin besproken. Samen wordt er nadien een plan van aanpak gemaakt. Het kan voorkomen dat er parallel met de gezinsbegeleiding een behandeling wordt gestart met een gezinslid bij een van onze coaches binnen PPB Limburg.

Plan van aanpak bij gezinstherapie

Elke therapie ziet er anders uit omdat de therapeuten de behandelingen aansluiten op de wensen van het gezin. Allereerst wordt er kennisgemaakt met alle gezinsleden. Vaak volgen hier individuele sessies met de gezinsleden op. Ook kan het voorkomen dat de ouders en de kinderen apart van elkaar worden gesproken. Uiteindelijk komt het hele gezin weer samen in een sessie. De obstakels die de onderlinge relaties ondermijnen worden blootgelegd en omgezet in krachtige, gezonde patronen.

Meer informatie over onze werkwijze.

Gezinstherapie

Wat doet een gezinstherapeut?

Een van onze therapeuten gaat tijdens het traject onderzoeken hoe gezinsleden met elkaar omgaan en hoe zij op elkaar reageren. Op deze manier analyseert de therapeut hoe de problemen worden veroorzaakt. Vanuit het intakegesprek wordt een passende therapeut gekozen die jullie gezin het beste kan ondersteunen. Ook zullen er vaardigheden worden aangeleerd zodat de ouders hun kinderen kunnen steunen in wat zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan de manier van reageren en het omgaan met verschillende situaties. Iedereen in het gezin moet zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen zodat het vertrouwen toeneemt. Dat is het doel. Jullie therapeut helpt jullie daar naartoe te werken.

Wat is het effect van gezinstherapie?

Doordat de problemen bij de bron worden verholpen en bestaande patronen worden doorbroken kan het effect van de behandeling erg groot zijn. Gezinsleden zullen elkaar beter leren begrijpen en elkaar ondersteunen. De vorm van behandelen heeft een duurzaam effect en is dus blijvend. Er worden manieren en vaardigheden aangeleerd waarop altijd kan worden teruggevallen.

Gezinstherapie Reviews

We stellen jouw feedback op prijs! Laat ons weten hoe je onze hulpverlening hebt ervaren. Zo kunnen wij onze deskundigheid en expertise blijven onderhouden en ontwikkelen. Op die manier zijn wij in staat de beste hulpverlening te bieden! 

We zijn met ons dochtertje bij PPB-Parkstad geweest. Ze is erg goed geholpen. Ze vindt nu beter haar weg. PPB-Parkstad, bedankt.

Onze dochter kon zeer snel terecht. Al na vier sessies gaf ze aan dat ze voldoende handvatten had gekregen om zelf verder te gaan.

Over:

Jeugdtherapie

Ik kwam hier naar toe doodongelukkig en ik ben als het vrolijkste meisje op aarde weer weggegaan, het heeft me heel erg geholpen!

Over:

Jeugdtherapie

Sheila is een zeer prettige gesprekspartner. Ze vraagt en luistert op een geïnteresseerde en open manier, en heeft ons in korte tijd goed geholpen.

Over:

Jeugdtherapie

We stonden op het punt om te scheiden. In de gesprekken met Kim zagen we in hoe we steeds maar in dezelfde cirkel bleven draaien. Nu kunnen we eruit stappen en praten.

Over:

Relatietherapie

Door de gesprekken bij PPB Parkstad met Karlijn hebben mijn man en ik besloten toch nog eens te proberen om samen verder te gaan. Dat zou anders niet gelukt zijn!

Over:

Relatietherapie

Snelle, vriendelijke en doeltreffende behandeling

Over:

Relatietherapie

Ik heb de gesprekken als heel prettig ervaren. Het was heel persoonlijk en vanaf het begin werden gelijk mijn belangrijkste punten aangegrepen (ipv eerst vragenlijsten etc invullen) Ook erg fijn om met praktische handvaten, info over literatuur en opdrachtjes thuis verder te kunnen. Het heeft mij (maar ook mijn partner) echt goede handvaten gegeven mn in de manier van communiceren met elkaar en het begrijpen van elkaar. Veel aan gehad!

Over:

Relatietherapie

In ons diepste dal...ver weg van elkaar. Door de tips, luisterend oor, als vertaalster van de emoties hebben we elkaar weer gevonden. Zijn blij dat we deze stap hebben genomen. Dank je, Kim!

Over:

Relatietherapie

Goed ontvangen en na kennismaking in een aantal sessies uitstekend geholpen. Niet te zwaar, met gevoel voor humor, waar nodig confronterend. Heel gericht geholpen op een aangename manier. Onze relatie is weer in balans door de uitstekende coaching van PPB-Parkstad. Zij hebben ons laten zien waar onze valkuilen zitten en wat onze goede kwaliteiten zijn. Met gerichte voorbeelden en 'huiswerk' is onze relatie een stuk sterker geworden. We zijn in staat beter naar elkaar te luisteren en elkaar beter te begrijpen.

Over:

Relatietherapie

Denk jij over gezinstherapie?

Mis je de verbinding binnen jullie gezin en weet je niet meer wat je moet doen om de sfeer thuis te verbeteren? Neem gerust contact met ons op. Wij bieden therapie op maat die past bij de situatie en jullie behoeften.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.