045-7600080 info@ppb-limburg.nl

Gezinsbehandeling

Bij systeemtherapie of gezinsbehandeling richten we onze aandacht op het gezin in zijn geheel. Onze systeembehandelaar onderzoekt samen met ouders, kinderen en andere belangrijke anderen welke problemen ervaren worden in het gezin. Het uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat.
De sociale, relationele of culturele context speelt altijd een rol.
De leefsituatie en de relaties (samen het systeem) hebben invloed op de problemen. Tijdens de behandeling wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en alle betrokkenen.
Onze systeembehandelaren zijn geregistreerd bij de NVRG