PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Corona school online leren

Hoe gaat dat ook al weer?

Naar school gaan. Op school zitten. Hele dagen in de klas. Voor de vakantie even aan mogen wennen, maar toen kwam gelukkig de zomervakantie. Thuis zijn en dan toch steeds voelen dat je moet leren, of voor de camera in een google classroom moet verschijnen voelt minder relaxed dan vakantie. Maar nu dan? Hoe gaat dat ook al weer? Met zijn allen in de klas, mondkapje in de gang, afstand houden. Voor sommige kinderen en jongeren al heel normaal, voor anderen iets om te negeren, en voor nog anderen iets wat hen alleen maar angstiger maakt. Iedere leerling ervaart deze periode anders. Er is geen zelfde houding van alle kinderen en jongeren t.o.v. de maatregelen of kans op besmetting. Hoe kan een leerkracht daar nu rekening mee houden? Niet. Maar wel signaleren; als een leerling zich afzondert, of juist rebelleert tegen de maatregelen, als er veel afwezigheid is…

En vooral ook ouders hierin betrekken. In veel gevallen is de houding t.o.v. de pandemie iets wat in het gezin ook leeft, of waar het kind juist tegenin wil gaan. Voorkom in ieder geval dat een jongere vastloopt (alsnog) al bij de start van het jaar.

De jongeren die we gezien hebben hadden vooral last van de sociale beperkingen die er waren. Gemis van vrienden, eenzaamheid, verveling, geen uitstapjes, uitjes, uitgaan. Ook hier reageert geen enkel kind hetzelfde op. Daar waar de kinderen en jongeren lusteloos werden, negatieve gedachten kregen, zelfverwonding lieten zien werden ze doorgestuurd door huisarts, jeugdarts, maatschappelijk werk, mentor op school naar onze praktijk bijvoorbeeld. Deze kinderen en jongeren werden geholpen, zoveel als kon, maar afhankelijk van de sociale omgeving die nog steeds bepaald werd door de maatregelen. Nu ziet dat er wat rooskleuriger uit. Maar de schade die corona heeft aangericht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van veel kinderen en jongeren kunnen we nog onvoldoende overzien. Onze enige roep is; blijf alert opvoeders! En voor de jeugdige die dit lees: praat, geef aan hoe jij je voelt, er is altijd iets wat helpt. PPB Limburg wil dat graag voor je zijn.