PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Corona school online leren

Hoe gaat dat ook al weer?

Naar school gaan. Op school zitten. Hele dagen in de klas. Voor de vakantie even aan mogen wennen, maar toen kwam gelukkig de zomervakantie. Thuis zijn en dan toch steeds voelen dat je moet leren, of voor de camera in een google classroom moet verschijnen voelt minder relaxed dan vakantie. Maar nu dan? Hoe gaat dat ook al weer? Met zijn allen in de klas, mondkapje in de gang, afstand houden. Voor sommige kinderen en jongeren al heel normaal, voor anderen iets om te negeren, en voor nog anderen iets wat hen alleen maar angstiger maakt. Iedere leerling ervaart deze periode anders. Er is geen zelfde houding van alle kinderen en jongeren t.o.v. de maatregelen of kans op besmetting. Hoe kan een leerkracht daar nu rekening mee houden? Niet. Maar wel signaleren; als een leerling zich afzondert, of juist rebelleert tegen de maatregelen, als er veel afwezigheid is…

En vooral ook ouders hierin betrekken. In veel gevallen is de houding t.o.v. de pandemie iets wat in het gezin ook leeft, of waar het kind juist tegenin wil gaan. Voorkom in ieder geval dat een jongere vastloopt (alsnog) al bij de start van het jaar.

De jongeren die we gezien hebben hadden vooral last van de sociale beperkingen die er waren. Gemis van vrienden, eenzaamheid, verveling, geen uitstapjes, uitjes, uitgaan. Ook hier reageert geen enkel kind hetzelfde op. Daar waar de kinderen en jongeren lusteloos werden, negatieve gedachten kregen, zelfverwonding lieten zien werden ze doorgestuurd door huisarts, jeugdarts, maatschappelijk werk, mentor op school naar onze praktijk bijvoorbeeld. Deze kinderen en jongeren werden geholpen, zoveel als kon, maar afhankelijk van de sociale omgeving die nog steeds bepaald werd door de maatregelen. Nu ziet dat er wat rooskleuriger uit. Maar de schade die corona heeft aangericht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van veel kinderen en jongeren kunnen we nog onvoldoende overzien. Onze enige roep is; blijf alert opvoeders! En voor de jeugdige die dit lees: praat, geef aan hoe jij je voelt, er is altijd iets wat helpt. PPB Limburg wil dat graag voor je zijn.