PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Wachtlijst

Behandeling
Wachttijd
Jeugdbehandeling
Intake binnen 1 – 2 weken
Diagnostiek Jeugd
3 maanden

Verwijsindex Parkstad

Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp van dit kind. Het is belangrijk dat de organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden.

De Verwijsindex Parkstad houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind of jongere. En maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent betere en efficiëntere hulp voor de kinderen of jongeren en hun ouders.
Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). Dankzij de VIP worden deze kinderen en jongeren met problemen beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund.

Download hier: de folder “Samenwerken met de Verwijsindex Parkstad Limburg”.

https://www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl/images/Verwijsindex_Professionals_folderFA.pdf

Informatie over PPB Limburg

Klachtenregeling Jeugd

Hulpverlening is mensenwerk. Bij PPB Limburg willen we graag samen met jullie in gesprek over jullie ervaringen. Jullie feedback nemen we serieus en vanuit een gesprek kunnen we samen bespreken wat er niet goed verloopt.
Voel je je niet gehoord, neemt je behandelaar je klacht of opmerking niet serieus?

Neem dan contact op met onze praktijk of stuur een mail aan info@ppb-limburg.nl

 We kijken samen wat precies het probleem is en hoe we dit samen kunnen oplossen.

Daarnaast is er het AKJ. Een onafhankelijke organisatie waar volwassenen en kinderen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt hij of zij u met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon.

Link toevoegen: https://www.akj.nl/welkom/

 

Mocht het toch zover komen dat je een klacht wil indienen dan kun je samen met de vertrouwenspersoon van het AKJ een klacht formuleren en indienen bij de klachtencommissie. PPB Limburg is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Wij maken gebruik van de externe klachtencommissie. Deze zal de klacht horen en afhandelen. De klachtenregeling vind je door op onderstaande link te klikken.

Download hier: “Klachtenregelement Wkkgz”.