PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Onze werkwijze

1. Aanmelding
Na de aanmelding via ons secretariaat ontvang je een bevestiging via email van de eerste afspraak met de therapeut.
Bij deze bevestiging is een link waarmee je kunt inloggen op het clientportal op onze site. Hier vind je de documenten die bij je aanmelding horen; een intakeformulier en een aantal documenten over de regel- en wetgeving in ons land waarover we jou informeren.

2. Intake (1 of 2 gesprekken)
Het doel van de intake is om samen te begrijpen welke problemen je ervaart, wat jouw klachten zijn en welke factoren hierbij een rol spelen. Hierbij kijken we niet alleen naar datgene wat niet goed gaat, maar ook naar dat wat wel goed lukt.

3. Behandelplan (1 gesprek)
Vanuit de inzichten en gegevens uit de intake stellen we samen een behandelplan op. In dit behandelplan gaan we op zoek naar de behandeling die het beste bij jouw hulpvraag en de ervaren problemen past.
In dit behandelplan beschrijven we de doelen, het soort behandeling en de verwachte frequentie en duur van de behandeling.

Soms gebeurt het dat er na de intake blijkt dat een van onze therapeuten een betere match is voor dat wat je nodig hebt. We zullen dan samen met de betreffende collega bespreken hoe hij of zij jou verder kan behandelen.

4. Behandeling/therapie:
Na het opstellen van het behandelplan begint de therapie. Daarin zijn vele variaties mogelijk. De therapie kan kortdurend zijn (bijvoorbeeld 10 gesprekken) of langer (bijvoorbeeld meer dan 20 gesprekken of langer dan 1 jaar). Sommige behandelingen zijn meer praktisch van aard. Dat houdt in dat we oplossingen zoeken om anders met problemen om te gaan. Terwijl andere behandelingen meer gaan over hoe jij dingen ervaart en ermee omgaat of over wat jouw doelen in je leven zijn.
Soms kan het zijn dat een van onze therapeuten parallel aan het lopende traject wat extra ondersteuning kan bieden.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een aantal consulten EMDR naast de relatietherapie of begeleidingsgesprekken met ouders parallel aan de kinder- of jeugdtherapie.

5. Evaluaties/Afsluiting:
Tijdens de behandeling zal ongeveer iedere 5 tot 6 gesprekken een evaluatie zijn over de behandeling, zodat we samen kunnen bespreken of de doelen nog passend zijn en of de behandeling daadwerkelijk effect geeft.

Wachtlijst

Behandeling
Wachttijd
Jeugdbehandeling
Intake binnen 1 – 2 weken
Diagnostiek Jeugd
2,5 maanden
Psychosociale therapie
Intake binnen 1 - 2 weken
Psychosociale therapie samen
Intake binnen 1 - 2 weken
Relatietherapie
Intake binnen 1 - 2 weken

Verwijsindex Parkstad

Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp van dit kind. Het is belangrijk dat de organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden.

De Verwijsindex Parkstad houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind of jongere. En maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent betere en efficiëntere hulp voor de kinderen of jongeren en hun ouders.
Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). Dankzij de VIP worden deze kinderen en jongeren met problemen beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund.

Download hier: de folder “Samenwerken met de Verwijsindex Parkstad Limburg”.

https://www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl/images/Verwijsindex_Professionals_folderFA.pdf

Informatie over PPB Limburg

Klachtenregeling Jeugd

Hulpverlening is mensenwerk. Bij PPB Limburg willen we graag samen met jullie in gesprek over jullie ervaringen. Jullie feedback nemen we serieus en vanuit een gesprek kunnen we samen bespreken wat er niet goed verloopt.
Voel je je niet gehoord, neemt je behandelaar je klacht of opmerking niet serieus?

Neem dan contact op met onze praktijk of stuur een mail aan info@ppb-limburg.nl

 We kijken samen wat precies het probleem is en hoe we dit samen kunnen oplossen.

Daarnaast is er het AKJ. Een onafhankelijke organisatie waar volwassenen en kinderen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt hij of zij u met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon.

Link toevoegen: https://www.akj.nl/welkom/

NVPA klachtenregeling

Een therapieproces is mensenwerk. Emoties spelen hierin een grote rol. Het kan daarom altijd gebeuren dat er iets niet goed loopt. We leren als team van uw feedback en staan hiervoor open.
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over je behandeling dan gaan we graag het gesprek met je aan. Je kunt contact opnemen met onze praktijk via ons telefoonnummer of een mail sturen aan info@ppb-limburg.nl
We zullen samen bespreken wat precies de klacht is en hiervoor een oplossing zoeken.

Download hier: “NVPA Klachtrecht”.