PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

PPB voor Kinderen en jeugd

Ons aanbod voor jeugd

Het uiten van gevoelens en gedachten is niet voor ieder kind even makkelijk. Gevolgen kunnen zijn dat je kind slaapproblemen heeft, geen vriendschappen durft te sluiten, boze buien krijgt, verdrietig en stil is, nauwelijks durft te praten, steeds moe is.
Kortom, jullie merken een gedragsverandering bij jullie kind, het is niet gelukkig, het kan zich niet ontwikkelen zoals jullie wensen voor jullie kind.

Diagnostiek / intelligentie onderzoek

Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is.

Lees meer

Behandeling jeugd

Bij PPB Limburg houden we rekening met alle aspecten van het leven van een kind waarbij een klacht of bepaald gedrag niet op zichzelf bekeken wordt maar altijd gezien wordt in relatie tot andere factoren. Mentale problemen zijn vaak een uiting van onderliggende moeilijkheden.

Lees meer

Systeemtherapie

Systeemtherapie is gebaseerd op het idee dat gezinnen en sociale systemen zoals scholen, vriendengroepen en andere nauwe relaties, een centrale rol spelen in ons welzijn. De therapie richt zich niet alleen op het individu, maar juist op de interacties tussen de verschillende leden van het systeem.

Lees meer

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Deze behandeling zorgt ervoor dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

Lees meer