PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Kinder- en jeugd coaching PPB Limburg

Kinder- en jeugd coaching

Het uiten van gevoelens en gedachten is niet voor ieder kind even makkelijk. Gevolgen kunnen zijn dat je kind slaapproblemen heeft, geen vriendschappen durft te sluiten, boze buien krijgt, verdrietig en stil is, nauwelijks durft te praten, steeds moe is.
Kortom, je merkt een gedragsverandering bij je kind, het is niet gelukkig, het kan zich niet ontwikkelen zoals jullie wensen voor je kind. je merkt/ jullie wensen (enkel en meervoud)

Ons doel
Ons doel bij de coaching is het kind of de jongere bewust te maken van de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.  Hierdoor leert het kind/ de jongere  in het dagelijks leven om op een positieve manier om te gaan met die situaties die ze moeilijk vinden. Dit geeft kinderen en jongeren een goede, sterke basis om zich verder te ontwikkelen.
Het kind of de jongere gaat op zoek naar eigen, unieke oplossingen om het doel te bereiken, en versterkt zo zijn eigenwaarde, zelfvertrouwen, weerbaarheid en sociale vaardigheden. Kinder- en jongeren coaching is kortdurende, laagdrempelige hulp waarbij het kind of de jongere centraal staan en vooral gekeken wordt naar welke vaardigheden en kwaliteiten het kind wel bezit en hoe het deze kan uitbreiden, niet het probleem of gedrag. Wij noemen dit oplossingsgericht coachen.

Onze werkwijze

Na aanmelding wordt er een eerste gesprek gepland met de ouders. Bij jongeren vanaf 12 jaar vinden wij het belangrijk dat deze ook aanwezig is bij het eerste gesprek, zodat hij of zij zelf aan kan geven waar het hulp bij zou willen.
Wanneer de eerste gesprekken met ouders en het kind, jongere zijn afgerond, wordt met de ouders en het kind of de jongere besproken wat de doelen van de kinder- of jongerencoaching zijn. Tijdens de intakefase wordt samen met het kind of de jongere en de ouders de doelen voor de coaching geformuleerd. Deze worden benoemd in het behandelplan, dat stellen we tijdens de intakefase samen op. Na afronding van de intakefase start de coaching met het kind of de jongere. Het kan zijn dat tijdens de intakefase blijkt dat er meer nodig is dan coaching, we bespreken dan samen de mogelijkheden. 
De duur van een coachingstraject hangt af van de complexiteit van de ervaren problematiek. We streven ernaar dit traject zo kort als mogelijk en zolang als nodig te houden.

In de behandeling die wij bieden staat het kind, de jeugdige centraal. Ouders, en indien nodig overige gezinsleden of school of overige hulpverleningsinstanties worden intensief betrokken bij het proces. Bij PPB Limburg werken we met een team professionals met een diversiteit aan kennis en ervaring die waar nodig, ingezet worden bij de behandeling van het kind, de jongere.

Werkwijze kinder- en jeugd coaching

In de behandeling die wij bieden staat het kind, de jeugdige centraal. Ouders, en indien nodig overige gezinsleden of school of overige hulpverleningsinstanties worden intensief betrokken bij het proces.
Bij PPB Limburg werken we met een team professionals met een diversiteit aan kennis en ervaring die waar nodig, ingezet worden bij de behandeling van het kind, de jongere.

We zijn met ons dochtertje bij PPB-Parkstad geweest. Ze is erg goed geholpen. Ze vindt nu beter haar weg. PPB-Parkstad, bedankt.

Onze dochter kon zeer snel terecht. Al na vier sessies gaf ze aan dat ze voldoende handvatten had gekregen om zelf verder te gaan.

Over:

Jeugdtherapie

Ik kwam hier naar toe doodongelukkig en ik ben als het vrolijkste meisje op aarde weer weggegaan, het heeft me heel erg geholpen!

Over:

Jeugdtherapie