PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Kindertherapeut

Iedere ouder wil zijn kind het liefst zien lachen, stralen, bloeien en groeien. Verder wil je als ouder zijnde ook zien dat je kind zich ontwikkelt en ontplooit op een juiste manier. Soms kan een kind om één of andere reden uit balans raken en laten merken dat er iets scheelt. Denk hierbij aan lichamelijke klachten, abnormaal gedrag, sterke emoties en het hebben van minder levenszin.

Meestal weten de ouders wel wat er aan de hand is, maar weten ze niet hoe ze erop moeten reageren. Gewoon negeren of andere opvoedtechnieken hebben vaak geen effect. Dikwijls kunnen kinderen sommige klachten of problemen niet zelf oplossen. Dan kan een kindertherapeut helpen.

Kindertherapeut

Het doel van kindertherapie?

Het doel van kinder- en jeugdtherapie is ervoor te zorgen dat het kind controle krijgt over datgene waar hij/zij last van heeft en zo zelf ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn. Met veel aandacht, warmte en enthousiasme bij PPB Limburg ontdekken we samen waar de kracht ligt en brengen we ouders en kinderen weer in verbinding met zichzelf en elkaar.

We werken vanuit een integratieve kinder- en jeugdtherapie. Dit is een kortdurende therapie die aansluit bij jouw kind. Elk kind heeft zijn eigen taal, verhaal, gezin en verleden. Dit vraagt om een persoonlijke aanpak. Bij PPB Limburg passen we onze behandeling helemaal aan op wat er voor dat kind nodig is. Daarbij gebruiken we kennis, inzichten en interventies uit diverse psychotherapeutische modellen.

Daarnaast richt kinder- en jeugdtherapie zich enerzijds op het innerlijk van het kind maar anderzijds ook op de relaties met anderen en zijn plek in het gezin. We laten je kind ontdekken waar zijn of haar kwaliteiten liggen, op een manier die aansluit bij de interesses. Ze geven zelf aan op welke manier ze het beste ondersteund kunnen worden.

Het kind/jongere leert te vertrouwen op zijn of haar eigen capaciteiten, kwaliteiten, kracht en oordelen. Het gaat er uiteindelijk om dat het kind/jongere zich weer vrij kan ontwikkelen en zich gelukkiger en blijer voelt, waardoor het zelfbeheersing en zelfvertrouwen stijgt. Hierdoor kan het kind zelf weer de baas worden over zijn/haar probleem.

Kindertherapeut

Wanneer kies je voor kindertherapie?

Heeft jouw kind het zwaar? Zijn er problemen in het gezin of op school? Heb je alles geprobeerd, zonder verbetering? Het is niet altijd eenvoudig om thuis alles op te lossen of te bedenken hoe het komt dat je kind slecht slaapt, vaak hoofdpijn heeft of altijd maar zo boos is. Ook kan het verstandig zijn om hulp in te schakelen wanneer een kind iets ingrijpends heeft meegemaakt, zoals een scheiding, een ongeluk of overlijden van een dierbare. Samen met een van onze kindertherapeuten gaat jouw kind op zoek naar de oorzaak van de klacht.

PPB Limburg biedt therapie voor kinderen en jeugd bij

  • angsten
  • depressie of neerslachtigheid
  • gedragsproblemen
  • hechtingsproblematiek
  • persoonlijkheidsproblemen
  • trauma
  • rouwverwerking
  • leeftijdsfase specifieke problematieken

PPB Limburg ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders en moedigt hen aan om op eigen kracht kleine en grote uitdagingen aan te gaan en te overwinnen. Dit zodat zij sterker in het leven staan. Weet je niet of een kindertherapeut of jeugdtherapeut bij je kind past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen jou en je kind graag!

Werkwijze van onze kindertherapeuten

Onze kindertherapeuten en jeugdtherapeuten werken vanuit een integratieve en ervaringsgerichte visie. Dat betekent dat er naar het kind wordt gekeken met alle aspecten die daarbij horen. De focus ligt op het gedrag, lichaam, identiteit, stressfactoren, onverwerkte ervaringen in het verleden, het gezin en de sociale omgeving (school, vrienden) van het kind of de jeugdige. 

Jouw kind is uniek en dus zal jouw kind een uniek behandelplan krijgen gericht op zijn of haar eigen situatie en mogelijkheden. Na aanmelding plannen wij altijd een eerste gesprek in met de ouders. Bij jongeren vanaf 12 jaar vinden wij het essentieel dat bij het eerste gesprek verteld kan worden wat het probleem precies is. Wanneer de eerste gesprekken met de ouders en het kind zijn afgerond, wordt besproken of er met de behandeling gestart wordt of dat er nog verder onderzoek vereist is. Na afronding van de onderzoeken is er een gesprek met de ouders en eventueel het kind waarin de resultaten van het onderzoek worden besproken. Samen met de ouders stellen we vervolgens een behandelplan op, passend bij het kind. Ouders, overige gezinsleden en andere betrokken partijen uit de kring van het kind worden intensief betrokken bij het proces indien nodig.

De duur van een behandeltraject hangt af van de complexiteit van de problematiek. Soms is een therapie binnen een paar sessies klaar, soms duurt het langer. PPB Limburg bestaat uit een team professionals met diversiteit aan kennis en ervaring welke ingezet worden waar nodig. Dit alles om een zo goed mogelijke behandeling te bieden aan het kind.

Meer informatie over onze werkwijze.

Kindertherapie bij PPB Limburg

Heb je twijfels of een behandeling voor je kind of jongere geschikt is? We begrijpen uiteraard dat het lastig kan zijn om te beslissen over de juiste aanpak. Neem vrijblijvend contact met ons op. Bij PPB Limburg helpen we jullie stap voor stap op weg naar verbetering van de situatie.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.