PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Behandeling jeugd

Iedere ouder ziet een kind het liefst lachen, stralen, bloeien en groeien. Spelenderwijs ontwikkelen is cruciaal. Soms kan een kind uit balans raken. Lichamelijke klachten, abnormaal gedrag, sterke emoties of minder levenszin kunnen gevolgen zijn. Onze behandelingen kunnen dan een oplossing bieden.

 

Direct starten met onze behandeling? Neem contact met ons op.

Behandeling jeugd

Onze behandelingen

In onze behandelingen houden we rekening met alle aspecten van het leven van een kind waarbij een klacht of bepaald gedrag niet op zichzelf bekeken wordt maar altijd gezien wordt in relatie tot andere factoren. Mentale problemen zijn vaak een uiting van onderliggende moeilijkheden.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

Ieder kind en gezin is uniek wat betekent dat we streven naar een persoonlijk afgestemde behandeling en dat we indien nodig de koers kunnen bijstellen.

Wanneer is behandeling nodig?

Klachten die onder andere ervaren kunnen worden zijn slaapproblemen, geen vriendschappen durven maken, boze buien krijgen, verdriet en teruggetrokken zijn, somberheid, angsten en vermoeidsheidsklachten. 
Als ouder kun je het gevoel hebben dat je geen ingang vindt bij je kind of dat je kind zijn of haar problemen niet met je bespreekt. Kortom, er is vaak een verandering merkbaar en het kind lijkt niet meer gelukkig waardoor het zich  niet optimaal kan ontwikkelen zoals je als ouder zou wensen.

Onze werkwijze

De behandeling bij PPB Limburg start met de aanmelding door de gemeente of de (huis)arts.

In de eerste fase van onze behandeling starten we met samen de situatie te onderzoeken en de hulpvraag duidelijk te krijgen. Als de hulpvraag duidelijk is kijken we samen wat jullie in de behandeling willen bereiken. Op basis daarvan wordt samen met ouders en/ of jeugdige het behandelplan en de doelen opgesteld. Hierin is maatwerk belangrijk, waardoor ook ieder behandelplan uniek is.

Op basis van het behandelplan werken we samen aan het halen van de doelen. Bij PPB Limburg werken vanuit een gezinsgerichte visie. Dat betekent dat we nauw samenwerken met ouders om de unieke behoeften van het kind te begrijpen. 

De duur van het behandeltraject hang af van de complexiteit van de problematiek. Soms is de behandeling kortdurend, in het algemeen vraagt een behandeling wat meer tijd. 
PPB Limburg bestaat uit een team van professionals met een diversiteit aan kennis en ervaring. Deze worden ingezet daar waar nodig om een zo goed mogelijke afgestemde behandeling te bieden aan het kind/jeugdige en het gezin.