PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Kinder- en Jeugdtherapie Limburg

Kinder- en Jeugdtherapie

Bij PPB Limburg bieden we een gespecialiseerde behandeling aan kinderen en jeugdigen. We werken vanuit een integratieve en ervaringsgerichte visie. Dat wil zeggen, dat we naar het kind kijken met alle aspecten die daarbij horen. Gedrag, lichaam, identiteit, stressfactoren, onverwerkte ervaringen in het verleden, het gezin en de sociale omgeving (school, vrienden) van het kind of de jeugdige. Hierbij sluiten we aan bij dat wat het kind, de jeugdige ervaart. 

Werkwijze kinder- en jeugdtherapie

Na aanmelding wordt er een eerste gesprek gepland met de ouders. Bij jongeren vanaf 12 jaar vinden wij het belangrijk dat de hij/ zij bij het eerste gesprek kan vertellen wat het probleem precies is.
Wanneer de eerste gesprekken met ouders en het kind, jongere zijn afgerond, wordt besproken of er met de behandeling gestart wordt of dat er nog verder onderzoek nodig is.
Na afronding van de onderzoeken vindt een gesprek plaats met de ouders en eventueel het kind, de jongere waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden.
Samen met ouders en de jeugdige stellen we een behandelplan passend bij het kind, de jongere.

De duur van een behandeltraject hangt af van de complexiteit van de ervaren problematiek. We streven ernaar dit traject zo kort als mogelijk en zolang als nodig te houden.

In de behandeling die wij bieden staat het kind, de jeugdige centraal. Ouders, en indien nodig overige gezinsleden of school, worden intensief betrokken bij het proces.
Bij PPB Limburg werken we met een team professionals met een diversiteit aan kennis en ervaring
die waar nodig, ingezet worden bij de behandeling van het kind, de jongere.

Kinder- en Jeugdtherapie werkwijze PPB Limburg

PPB Limburg biedt therapie voor kinderen en jeugd bij

  • Angsten;
  • Depressie of neerslachtigheid;
  • Gedragsproblemen;
  • Hechtingsproblematiek;
  • Persoonlijkheidsproblemen;
  • Trauma;
  • Rouwverwerking;
  • Leeftijdsfase specifieke problematieken.
Therapeutische behandelingen kinderen en jeugd Limburg

Vragen over kinder- of jeugdtherapie?

Heb je vragen of een behandeling voor je kind of jongere geschikt is? Of heb je behoefte aan een ‘second opinion’? Dan is het mogelijk dat er voorafgaande aan een eventuele behandeling onderzoek wordt verricht, zodat er een beter beeld ontstaat van het algemeen functioneren van jouw kind. Na afronding van het onderzoek vindt er een gesprek met ouders en het kind, de jongere plaats.

We hebben een contract met alle gemeenten in Zuid-Limburg, Oostelijke – en Westelijke Mijnstreek voor de jeugdhulp.

Voor de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hebben we een contract met Jens. We werken intensief samen met de instroom medewerkers van Jens, om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.
Om je aan te melden voor jeugdhulp bij PPB Limburg is een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzer nodig. Met deze verwijzing kun je gelijk een afspraak laten inplannen bij onze kinder- en jongere therapeut of coach.