PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Kindertherapie Limburg

Iedere ouder ziet een kind het liefst lachen, stralen, bloeien en groeien. Spelenderwijs ontwikkelen is cruciaal. Soms kan een kind uit balans raken. Lichamelijke klachten, abnormaal gedrag, sterke emoties of minder levenszin kunnen gevolgen zijn. Kindertherapie in Limburg kan dan oplossing bieden.

 

Direct starten met kindertherapie? Neem contact met ons op

Kindertherapeut

Het doel van Kindertherapie

Een van de psychologen van PPB Limburg gaat ervoor zorgen dat het kind controle krijgt over hetgeen waarmee geworsteld wordt. Aandacht en warmte staan centraal tijdens de behandeling. Het is cruciaal dat het kind zich op zijn of haar gemak voelt. Ieder kind heeft kracht en energie. In sommige gevallen is er hulp nodig om dat te ontdekken.

De werkwijze van Kindertherapie

Kortdurende behandelingen die aansluiten bij het kind vinden plaats op onze locatie. De behandelingen worden aangepast naar de taal, het verhaal, het gezin en het verleden van het kind. Daar is een persoonlijke aanpak voor nodig. 

De behandelingen richten zich enerzijds op het innerlijk van het kind, anderzijds op de relatie met anderen en de plek in het gezin. Het kind gaat gaandeweg ontdekken waar zijn of haar kwaliteiten liggen. Vervolgens is het zaak om daar zelfvertrouwen omheen te kweken. De eigen kracht, capaciteiten en kwaliteiten zijn het belangrijkste. Een vrije ontwikkeling in een gelukkig leven met zelfvertrouwen is het gevolg. Alleen zo kan het probleem overwonnen worden.

Kindertherapie Limburg

Wanneer starten met kindertherapie in Limburg:

Wanneer een kind het zwaar heeft, er problemen op school zijn of vaak boos is kan hulp worden ingeschakeld. Ook is dat aan te raden bij ingrijpende gebeurtenissen zoals scheidingen, ongelukken of het overlijden van naasten. PPB Limburg kan uitkomst bieden bij de volgende obstakels.

 • angsten
 • depressie of neerslachtigheid
 • gedragsproblemen
 • hechtingsproblematiek
 • persoonlijkheidsproblemen
 • trauma
 • rouwverwerking
 • leeftijdsfase specifieke problematieken

Stap voor stap naar de oplossing

Onze psychologen werken vanuit een integratieve en ervaringsgerichte visie. Dat betekent dat er naar het kind wordt gekeken met alle aspecten die daarbij horen. De focus ligt op het gedrag, lichaam, identiteit, stressfactoren, onverwerkte ervaringen in het verleden, het gezin en de sociale omgeving (school, vrienden) van het kind of de jeugdige.

 • Jouw kind is uniek en dus zal jouw kind een uniek behandelplan krijgen gericht op zijn of haar eigen situatie en mogelijkheden. Na aanmelding plannen wij altijd een eerste gesprek in met de ouders.
 • Bij jongeren vanaf 12 jaar vinden wij het essentieel dat bij het eerste gesprek verteld kan worden wat het probleem precies is. Wanneer de eerste gesprekken met de ouders en het kind zijn afgerond, wordt besproken of er met de behandeling gestart wordt of dat er nog verder onderzoek vereist is.
 • Na afronding van de onderzoeken is er een gesprek met de ouders en eventueel het kind waarin de resultaten van het onderzoek worden besproken.
 • Samen met de ouders stellen we vervolgens een behandelplan op, passend bij het kind. Ouders, overige gezinsleden en andere betrokken partijen uit de kring van het kind worden betrokken bij het proces indien nodig.

 De duur van een behandeltraject hangt af van de complexiteit van de problematiek. Soms is therapie binnen een paar sessies klaar, soms duurt het langer. PPB Limburg bestaat uit een team professionals met diversiteit aan kennis en ervaring welke ingezet worden waar nodig. Dit alles om een zo goed mogelijke behandeling te bieden aan het kind.

Meer informatie, een intake plannen of andere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.