045-7600080 info@ppb-limburg.nl

Onze missie en visie

De behandelaren bij PPB Limburg zijn toegewijd aan het ondersteunen van kinderen, jeugdigen en hun gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei. We willen een ondersteunende partner zijn voor kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben en we willen een veilige, persoonlijke en gastvrije omgeving creëren zodat we kinderen kunnen helpen om hun potentieel te bereiken.

Belangrijkste speerpunten

Holistische benadering: we houden rekening met alle aspecten van het leven van een kind waarbij een klacht of bepaald gedrag niet op zichzelf bekeken wordt maar altijd gezien wordt in relatie tot andere factoren. Mentale problemen zijn vaak een uiting van onderliggende moeilijkheden.
Gezinsgericht: we zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.
Maatwerk: ieder kind en gezin is uniek wat betekent dat we streven naar een persoonlijk afgestemde behandeling en dat we indien nodig de koers kunnen bijstellen.
Samenwerking: door samen te werken met anderen kunnen we een breder scala aan expertise en hulpbronnen bieden. Bovendien bevordert samenwerking de continuïteit van zorg waardoor de overgang tussen verschillende fasen en settingen soepel verloopt. Door gezamenlijk te werken, bevorderen we de kwaliteit van zorg en versterken we de kans op succes in de behandeling.
Groei en innovatie: binnen onze praktijk hechten we grote waarde aan groei en innovatie omdat het ons in staat stelt om onze zorg continu te verbeteren en aan te passen aan de steeds veranderende behoeften binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ons streven is om onze behandelingen steeds persoonlijker en effectiever te maken.