045-7600080 info@ppb-limburg.nl

Ons aanbod

Niemand is hetzelfde, ieder mens is uniek!
We streven naar een persoonlijk afgestemde behandeling samen met ouders, jeugdige en andere belangrijke personen. In onze behandelingen houden we rekening met alle aspecten van het leven van een kind waarbij een klacht of bepaald gedrag niet op zichzelf bekeken wordt maar altijd gezien wordt in relatie tot andere factoren. 
We betrekken het gezin en de omgeving van de jeugdige bij de behandeling omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met ouders en de omgeving van de jeugdige om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

Problematiek waarmee kinderen, jeugdigen of jongeren bij ons terecht kunnen:

 • Angst- en/of dwang
 • Stemming
 • Gedrag
 • Emotieregulatie
 • Hechting
 • Persoonlijkheid
 • Trauma
 • Rouw en verlies
 • Leeftijdsfase specifieke problemen
 • Relatie en gezin
 • Opvoedproblemen