045-7600080 info@ppb-limburg.nl

Onze werkwijze

Aanmelding

Aanmelding bij PPB Limburg kan door de jeugdconsulent van uw gemeente. U kunt zich ook met een verwijsbrief van de (huis)arts aanmelden. In veel gevallen verzorgt de huisarts of de praktijkondersteuner jeugd de verwijzing al naar onze praktijk. U heeft er dan verder geen omkijken naar.
Wanneer we de aanmelding ontvangen hebben nemen we contact met u op. We bespreken met u een aantal zaken en controleren uw gegevens.
Verder ontvangt u van ons een aantal documenten die u thuis kunt invullen en ondertekenen. Als we deze ondertekend van u terug ontvangen plannen we met u een afspraak voor een intakegesprek met u en uw kind.

Intake

Na ontvangst van de ondertekende documenten plannen we met u een eerste afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek onderzoeken we samen wat de ervaren problemen zijn, wat de mogelijke oorzaken zijn en wat uw hulpvraag is. Op basis van dit gesprek wordt een gezinsplan ingevuld. 
Na het eerste intakegesprek wordt het resultaat besproken in een multidisciplinair overleg. Hierin wordt op basis van de ervaren problemen en uw hulpvraag besproken welke behandelaar de meest passende zorg aan uw kind en gezin kan bieden. 
Is diagnostiek gewenst, dan wordt met u besproken wanneer deze kan starten. 

Behandelplan

Een onderdeel van de behandeling is het behandelplan. Samen met u maken we een behandelplan. 
Hierin staan de doelen vermeld, de frequentie van de afspraken, de evaluaties en andere relevante afspraken rondom de behandeling van uw kind en eventueel gezin. 

Behandeling

Tijdens de intakegesprekken en het opstellen van het behandelplan hebben we afgesproken hoe de behandeling gaat uitzien. Onze behandelaar gaat samen met uw zoon of dochter aan het werk. Het kan zijn dat er twee van onze behandelaren betrokken zijn bij het behandelproces. De voortgang wordt nauw door beiden opgevolgd en frequent met u en uw zoon of dochter besproken.

Evaluatie

Evaluatie is een belangrijk onderdeel van de behandelingen. Op deze manier volgen we samen het proces van behandelen op en kijken we of doelen nog relevant zijn. Het kan ook zijn dat de doelen wat meer toegespitst dienen te worden of zijn er doelen die al bereikt zijn. Minstens één keer per 3 maanden evalueren we met u.