PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Werkwijze PPB Limburg

Onze werkwijze

Het doel van onze behandelingen

  • Je krijgt inzicht hoe het zo ver heeft kunnen komen
  • We zoeken samen naar oplossingen voor wat er voor jou veranderbaar is
  • Je gaat leren om te gaan met dat wat je niet kunt veranderen
  • Je krijgt vertrouwen in jezelf, in dat wat je kunt

Onze behandelingen bestaan uit 4 stappen:

1. Aanmelding

Na de aanmelding via ons secretariaat ontvang je een bevestiging via email van de eerste afspraak met de therapeut.
Bij deze bevestiging is een link waarmee je kunt inloggen op het clientportal op onze site. Hier vind je de documenten die bij je aanmelding horen; een intakeformulier en een aantal documenten over de regel-en wetgeving in ons land waarover we jou informeren.

2. Intake (1 of 2 gesprekken)

Het doel van de intake is om samen te begrijpen welke problemen je ervaart, wat jouw klachten zijn en welke factoren hierbij een rol spelen. Hierbij kijken we niet alleen naar datgene wat niet goed gaat, maar ook naar dat wat wel goed lukt.

3. Behandelplan (1 gesprek)

Vanuit de inzichten en gegevens uit de intake stellen we samen een behandelplan op. In dit behandelplan gaan we op zoek naar de behandeling die het beste bij jouw hulpvraag en de ervaren problemen past.
In dit behandelplan beschrijven we de doelen, het soort behandeling en de verwachte frequentie en duur van de behandeling.
Soms gebeurt het dat er na de intake blijkt dat een van onze therapeuten een betere match is voor dat wat je nodig hebt. We zullen dan samen met de betreffende collega bespreken hoe hij of zij jou verder kan behandelen.

4. Behandeling/therapie:

Na het opstellen van het behandelplan begint de therapie. Daarin zijn vele variaties mogelijk. De therapie kan kortdurend zijn (bijvoorbeeld 10 gesprekken) of langer (bijvoorbeeld meer dan 20 gesprekken of langer dan 1 jaar). Sommige behandelingen zijn meer praktisch van aard. Dat houdt in dat we oplossingen zoeken om anders met problemen om te gaan. Terwijl andere behandelingen meer gaan over hoe jij dingen ervaart en ermee omgaat of over wat jouw doelen in je leven zijn.
Soms kan het zijn dat een van onze therapeuten parallel aan het lopende traject wat extra ondersteuning kan bieden.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een aantal consulten EMDR naast de relatietherapie of begeleidingsgesprekken met ouders parallel aan de kinder- of jeugdtherapie.

5. Evaluaties/Afsluiting:

Tijdens de behandeling zal ongeveer iedere 5 tot 6 gesprekken een evaluatie zijn over de behandeling, zodat we samen kunnen bespreken of de doelen nog passend zijn en of de behandeling daadwerkelijk effect geeft.