PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Werkwijze PPB Limburg

Onze werkwijze

Het doel van onze behandelingen

  • Je krijgt inzicht hoe het zo ver heeft kunnen komen
  • We zoeken samen naar oplossingen voor wat er voor jou veranderbaar is
  • Je gaat leren om te gaan met dat wat je niet kunt veranderen
  • Je krijgt vertrouwen in jezelf, in dat wat je kunt

Onze behandelingen bestaan uit 4 stappen:

1. Aanmelding

Na de aanmelding via ons secretariaat ontvang je een bevestiging via email van de eerste afspraak met de therapeut.
Bij deze bevestiging is een link waarmee je kunt inloggen op het clientportal op onze site. Hier vind je de documenten die bij je aanmelding horen; een intakeformulier en een aantal documenten over de regel-en wetgeving in ons land waarover we jou informeren.

2. Intake (1 of 2 gesprekken)

Het doel van de intake is om samen te begrijpen welke problemen je ervaart, wat jouw klachten zijn en welke factoren hierbij een rol spelen. Hierbij kijken we niet alleen naar datgene wat niet goed gaat, maar ook naar dat wat wel goed lukt.

3. Behandelplan (1 gesprek)

Vanuit de inzichten en gegevens uit de intake stellen we samen een behandelplan op. In dit behandelplan gaan we op zoek naar de behandeling die het beste bij jouw hulpvraag en de ervaren problemen past.
In dit behandelplan beschrijven we de doelen, het soort behandeling en de verwachte frequentie en duur van de behandeling.
Soms gebeurt het dat er na de intake blijkt dat een van onze therapeuten een betere match is voor dat wat je nodig hebt. We zullen dan samen met de betreffende collega bespreken hoe hij of zij jou verder kan behandelen.

4. Behandeling/therapie:

Na het opstellen van het behandelplan begint de therapie. Daarin zijn vele variaties mogelijk. De therapie kan kortdurend zijn (bijvoorbeeld 10 gesprekken) of langer (bijvoorbeeld meer dan 20 gesprekken of langer dan 1 jaar). Sommige behandelingen zijn meer praktisch van aard. Dat houdt in dat we oplossingen zoeken om anders met problemen om te gaan. Terwijl andere behandelingen meer gaan over hoe jij dingen ervaart en ermee omgaat of over wat jouw doelen in je leven zijn.
Soms kan het zijn dat een van onze therapeuten parallel aan het lopende traject wat extra ondersteuning kan bieden.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een aantal consulten EMDR naast de relatietherapie of begeleidingsgesprekken met ouders parallel aan de kinder- of jeugdtherapie.

5. Evaluaties/Afsluiting:

Tijdens de behandeling zal ongeveer iedere 5 tot 6 gesprekken een evaluatie zijn over de behandeling, zodat we samen kunnen bespreken of de doelen nog passend zijn en of de behandeling daadwerkelijk effect geeft.