PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

PPB Limburg

Onze behandelaren werken vanuit een integratieve en ervaringsgerichte visie. Dat betekent dat er naar het kind wordt gekeken met alle aspecten die daarbij horen. De focus ligt op het gedrag, lichaam, identiteit, stressfactoren, onverwerkte ervaringen in het verleden, het gezin en de sociale omgeving (school, vrienden) van het kind of de jeugdige.
Kijk rustig verder op onze website om te ontdekken wat we kunnen betekenen voor jou.

Lees meer over onze werkwijze

Missie en visie

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei. We willen een ondersteunende partner zijn voor kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben en we willen een veilige, persoonlijke en gastvrije omgeving creëren zodat we kinderen kunnen helpen om hun potentieel te bereiken.

Onze belangrijkste speerpunten

  1. Holistische benadering: we houden rekening met alle aspecten van het leven van een kind waarbij een klacht of bepaald gedrag niet op zichzelf bekeken wordt maar altijd gezien wordt in relatie tot andere factoren. Mentale problemen zijn vaak een uiting van onderliggende moeilijkheden.
  2. Gezinsgericht: we zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.
  3. Maatwerk: ieder kind en gezin is uniek wat betekent dat we streven naar een persoonlijk afgestemde behandeling en dat we indien nodig de koers kunnen bijstellen.
  4. Samenwerking: door samen te werken met anderen kunnen we een breder scala aan expertise en hulpbronnen bieden. Bovendien bevordert samenwerking de continuïteit van zorg waardoor de overgang tussen verschillende fasen en settingen soepel verloopt. Door gezamenlijk te werken, bevorderen we de kwaliteit van zorg en versterken we de kans op succes in de behandeling.
  5. Groei en innovatie: binnen onze praktijk hechten we grote waarde aan groei en innovatie omdat het ons in staat stelt om onze zorg continu te verbeteren en aan te passen aan de steeds veranderende behoeften binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ons streven is om onze behandelingen steeds persoonlijker en effectiever te maken.

Onze teamleden

Marjon Vinken

Directeur

Inge Rotte

Orthopedagoog Generalist Regiebehandelaar

Sandra Snijders

Psycholoog MSc | Diagnosticus

Lisanne Jacobs

Systeembehandelaar i.o.