045-7600080 info@ppb-limburg.nl

Over ons

Binnen PPB Limburg werken we vanuit een holistische en gezinsgerichte visie. Dat betekent dat er naar het kind wordt gekeken met alle aspecten die daarbij horen. De focus ligt op het gedrag, lichaam, identiteit, stressfactoren, onverwerkte ervaringen in het verleden, het gezin en de sociale omgeving (school, vrienden) van het kind of de jeugdige.