PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

PPB Limburg

Het team van PPB Limburg richt zich vanuit de verschillende expertises op het hervinden van de veiligheid en de geborgenheid, bij onszelf en bij die belangrijke andere.

In onze behandelingen bieden we vanuit onze expertises het inzicht in de ineffectieve patronen in onze ontwikkeling, zodat er een verandering in gedrag kan ontstaan.
Hierdoor kan er een positieve ontwikkeling ontstaat die ons terug in balans brengt, ons gelukkig en krachtig maakt samen.

Kijk rustig verder op onze website om te ontdekken wat we kunnen betekenen voor jou.

Lees meer over onze werkwijze

Missie

Een goede verbinding met de belangrijke ander in ons leven is dat wat ons gelukkig maakt, kracht geeft. Aan de basis van een goede verbinding met de ander ligt de mate waarin we een veilige en geborgen relatie met onze ouders hebben.
Hechting zoals dat genoemd wordt is een duurzame affectieve relatie tussen kind en ouders die ons leert dat we in stressvolle situatie op de ander kunnen vertrouwen. We leren dat we de veiligheid en de geborgenheid van de ander mogen zoeken in tijden van stress.

Het komt voor dat we ons niet altijd veilig en geborgen voelen bij die belangrijke ander. Of dit nu gaat om een partnerrelatie, een kind of jongere die vastloopt of stress ervaart, een volwassene die op een moment in zijn leven de onbalans ervaart.

  • Omdat ieder op zijn of haar manier soms wat averij oploopt
  • Omdat we soms even niet weten hoe we de geborgenheid van die belangrijke ander kunnen vinden
  • Omdat we soms even niet weten hoe we de veiligheid aan die belangrijke ander kunnen geven
PPB Parkstad Verzekeringen

Visie

Bij PPB Limburg kijken we ieder vanuit zijn eigen expertise naar dat wat een mens uit balans brengt, uit zijn of haar kracht haalt waardoor hij of zij zich ongelukkig voelt en niet tot groei kan komen.

We geloven erin dat ieder mens vanuit zijn eigen kracht zijn portie averij te boven kan komen.
Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit je balans halen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven.
We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan.

We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Marjon Vinken

RBCZ Registertherapeut | EFT Relatietherapeut | LVSC Supervisor

In 2008 heb ik vanuit een dienstverband als vrijgevestigd bedrijfsmaatschappelijk werker mijn bedrijf opgericht. Later ben ik mij gaan richten op psychosociale therapie en heb ik mij gespecialiseerd in EFT relatietherapie.
Langzamerhand is mijn bedrijf gegroeid en heb ik inmiddels een team van betrokken en gepassioneerde mensen om mij heen verzameld.
Samen met een team vol gepassioneerde mensen bieden we binnen PPB Limburg hulp aan volwassenen en jeugd. 

Kim Hamers

GZ Psycholoog | Regiebehandelaar

Kim is sinds juni 2020 werkzaam bij PPB Limburg als GZ psycholoog | regiebehandelaar. 
Vanuit haar expertise is zij bij alle trajecten jeugd en de volwassen zorg betrokken. Daarnaast voert zij diagnostiek uit bij jongeren.
Kim is voor het team van PPB Limburg degene die de supervisies verzorgt bij onze professionals. 

Inge Rotte

Sinds juni 2022 hebben we Inge in ons team mogen begroeten als onze regiebehandelaar voor jeugd. Met haar jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening zal zij als regiebehandelaar samen met onze behandelaren de processen vormgeven. Vanuit haar rol als regiebehandelaar sluit zij geregeld aan bij de gesprekken met ouders en hun kinderen. Daarnaast heeft zij een rol in mee ontwikkelen van beleid en nieuw aanbod. 

Sandra Snijders

Psycholoog MSc | Diagnosticus

Sandra is in 2020 ons team komen versterken als psycholoog. Zij werkt vooral met de jeugdigen in onze praktijk. In de jeugdhulp vult ze haar dagen met diagnostiek voor kinderen en jeugd van 5 tot 18 jaar. Naast diagnostiek biedt Sandra individuele behandeling voor kinderen en jongeren. Vanuit haar specialisatie ontwikkelingspsychologie geeft zij op een gedegen manier invulling aan de processen met de jeugd.

Malou Rompen

Psychosociaal hulpverlener | EFT Relatietherapeut | Pedagoog

Sinds december 2019 werkt Malou als psychosociaal hulpverlener, pedagoog en EFT Relatietherapeut bij PPB Limburg. Malou werkt met veel passie met mensen die veranderingen in hun leven willen. ‘Therapie’ is voor haar een vorm van investeren in jezelf en in je persoonlijke ontwikkeling. Malou werkt oplossingsgericht en systemisch. 

Lisanne Jacobs

Lisanne werkt sinds april 2021 bij PPB Limburg als systeembehandelaar. Vanuit haar bevlogenheid gaat zij samen met het gezin aan de slag om zorgvuldig en stapje voor stapje de patronen te ontrafelen die niet helpend zijn. 
Om daarna samen nieuwe patronen te ontwikkelen. 

Sonja Eberhard

Jeugdtherapeut

In mei 2020 is Sonja naast haar baan 1 dag in de week bij PPB Limburg aan de slag als jeugdtherapeut. Haar betrokkenheid bij de jonge en oudere kinderen is zichtbaar in de wijze waarop zij haar therapie vorm geeft. Direct, eerlijk met warmte en enthousiasme. 

Sara Bosman

Coach en psychosociaal therapeut i.o.

In januari 2021 is Sara ons team komen versterken met haar expertise. Zij werkt als coach in onze praktijk met volwassenen in de individuele trajecten. 

Danica de la Croix

Sinds juni 2022 is Danica ons team komen versterken. Zij werkt als management assistente en zorgt dat binnen PPB Limburg achter de schermen alles op rolletjes verloopt. 
Zij ondersteunt onze behandelaren in hun administratieve taken en verzorgt de afspraken met onze clienten.
Daarnaast ontzorgt ze het management op haar eigen unieke wijze.