PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?” Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

PPB Limburg

Het team van PPB Limburg richt zich vanuit de verschillende expertises op het hervinden van de veiligheid en de geborgenheid, bij onszelf en bij die belangrijke andere.

In onze behandelingen bieden we vanuit onze expertises het inzicht in de ineffectieve patronen in onze ontwikkeling, zodat er een verandering in gedrag kan ontstaan.
Hierdoor kan er een positieve ontwikkeling ontstaat die ons terug in balans brengt, ons gelukkig en krachtig maakt samen.

Kijk rustig verder op onze website om te ontdekken wat we kunnen betekenen voor jou.

Lees meer over onze werkwijze

Missie

Een goede verbinding met de belangrijke ander in ons leven is dat wat ons gelukkig maakt, kracht geeft. Aan de basis van een goede verbinding met de ander ligt de mate waarin we een veilige en geborgen relatie met onze ouders hebben.
Hechting zoals dat genoemd wordt is een duurzame affectieve relatie tussen kind en ouders die ons leert dat we in stressvolle situatie op de ander kunnen vertrouwen. We leren dat we de veiligheid en de geborgenheid van de ander mogen zoeken in tijden van stress.

Het komt voor dat we ons niet altijd veilig en geborgen voelen bij die belangrijke ander. Of dit nu gaat om een partnerrelatie, een kind of jongere die vastloopt of stress ervaart, een volwassene die op een moment in zijn leven de onbalans ervaart.

  • Omdat ieder op zijn of haar manier soms wat averij oploopt
  • Omdat we soms even niet weten hoe we de geborgenheid van die belangrijke ander kunnen vinden
  • Omdat we soms even niet weten hoe we de veiligheid aan die belangrijke ander kunnen geven
PPB Parkstad Verzekeringen

Visie

Bij PPB Limburg kijken we ieder vanuit zijn eigen expertise naar dat wat een mens uit balans brengt, uit zijn of haar kracht haalt waardoor hij of zij zich ongelukkig voelt en niet tot groei kan komen.

We geloven erin dat ieder mens vanuit zijn eigen kracht zijn portie averij te boven kan komen.
Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit je balans halen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven.
We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan.

We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Marjon

Marjon Vinken

RBCZ Registertherapeut | EFT Relatietherapeut | LVSC Supervisor

In 2008 heb ik vanuit een dienstverband als vrijgevestigd bedrijfsmaatschappelijk werker mijn bedrijf opgericht. Later ben ik mij gaan richten op psychosociale therapie en heb ik mij gespecialiseerd in EFT relatietherapie.
Langzamerhand is mijn bedrijf gegroeid en heb ik inmiddels een team van betrokken en gepassioneerde mensen om mij heen verzameld.
Gezamenlijk bieden we hulp aan volwassenen en jeugd. Onze meerwaarde hierin is dat we multidisciplinair kunnen samenwerken en zo naast hulp aan het individu ook bij ervaren problemen in gezinssystemen of een relationele problemen ingezet kunnen worden.
Omdat wij vanuit PPB Limburg steeds meer werken vanuit de gedachte dat (psychische) klachten of gedragsproblemen hun oorzaak vinden in de hechting, is deze nauwe samenwerking vaak een voordeel.

Het gedrag en de wijze waarop dit beïnvloed wordt door het denken en het voelen en de mate waarop de hechting hierin zijn oorsprong heeft ook zijn invloed op ons werken als hulpverleners. Daarom dat ik mij als LVSC geregistreerd supervisor richt op het geven van supervisie aan professionals in de (jeugd)hulpverlening, verpleegkundigen, leerkrachten, maatschappelijk werker. Supervisie kan individueel of in een groep. Als LVSC geregistreerd supervisor leveren de supervisies registerpunten op voor bijvoorbeeld de SKJ. 

Karlijn Wassen

Psycholoog MSc | Gedragswetenschapper | EFT Relatietherapeut

Ik werk als psycholoog en EFT relatietherapeut bij PPB Limburg B.V.
Bewustzijn vergroten in het hier en nu en dankbaarheid voor wat er wél kan en is! Mijn persoonlijke visie die ik graag met iedereen deel en overdraag!

Samen bewandelen we het pas om meer bewust jou zelf inzicht te vergroten, zodat jij ontdekt wat voor jou helpt in wat je doet en denkt én wat ook niet. Ruimte voor het bewust toelaten van alle emoties die daarbij horen, zodat jij zelf leert en ervaart om bewust een keuze te maken voor wat voor jouw bijdraagt aan een gelukkig en mentaal rustig leven. Iedereen bepaalt namelijk zeker niet altijd zelf wat op zijn of haar pad komt, maar wel hoe hij of zij ermee omgaat.

Dankbaarheid vergroten kan een manier van ergens mee omgaan zijn. Waar je ook mee zit, welk probleem er ook is, een positieve kijk naar wat er wél kan en ook al is, wint het altijd van het alternatief! Ik nodig je uit dat samen te vergroten door in het hier en nu te zijn, te voelen wat voor jou écht belangrijk is, nu op dit moment.

Stephanie Stille

Gedragswetenschapper | Diagnosticus

Sinds september 2019 werk ik als gedragswetenschapper en diagnosticus bij PPB Limburg, te Heerlen en Urmond.
Als gedragswetenschapper ondersteun en coach ik onze kindertherapeuten en kindercoaches in hun processen met onze clienten. Samen sparren we over de juiste interventies en methodes voor de sessies met de clienten, waarbij we de clienten centraal stellen en vanuit hun belang handelen.
Daarnaast voer ik diagnostiek onderzoek uit aan kinderen tot 18 jaar. Daarbij kun je denken aan cognitief onderzoek, maar ook breder onderzoek naar persoonlijkheid. Wij denken met je mee naar de formulering van onderzoeksvragen en zetten daarbij verschillende middelen in om tot een diagnostische conclusie te komen. Ik geloof vooral in de talenten van kinderen en hoe we ze vanuit die kant meer kunnen laten schitteren in onze maatschappij, waarbij hun geluk en welbevinden bovenaan staan!

Sheila Regeling

Integratief kinder- en jongerentherapeut, EFT Relatietherapeut, RBCZ Registertherapeut

Ik word blij van werken met mensen en hun verhalen. Wat ze beweegt, raakt, motiveert.Hoe ze het voor elkaar krijgen daar te zijn, waar ze zijn, wat hun verhaal tot nu toe is, of in de toekomst wordt.. En vooral of ik daar, als de situatie dat vraagt, verschil in mag maken. Vooral als die verhalen over kinderen gaan die knel zitten en voor wie het van (levens)belang is dat hun verhaal een andere wending neemt.

In ben inmiddels een ‘gepokt en gemazeld’ jeugdhulpwerker’ die veel verhalen kent. Ik kan bergen werk verzetten in verhalen waarvan het onbegonnen werk lijkt het verloop te beïnvloeden. Ik denk in mogelijkheden en oplossingen in plaats van in problemen. Als mensen in crisis zijn, zijn er kansen. Hun bereidheid hun verhaal een andere richting te geven is dan het grootst omdat ze dan zo goed voelen wat ze niet meer willen. Soms wint de weerstand en soms wint het verlangen een andere weg in de slaan.

Gaandeweg ontstond bij mij de behoefte om mij meer te ontplooien. Tijdens mijn opleiding tot kindertherapeute ben ik mijn kracht meer en meer gaan ontwikkelen.
Doortastend, zorgvuldig en met oog voor ieders verhaal geef ik inhoud aan mijn professionele missie die ik 18 jaar geleden vond toen ik begon in de jeugdhulp; “Van betekenis zijn” voor jeugdigen die in hun ontwikkeling bedreigd worden. Door kleine interventies, soms met zwaarder ‘geschut’, maar altijd integer, respectvol en met het kind als uitgangspunt, probeer ik aansluiting te vinden en samen te zoeken naar hoe het anders kan. Ik geniet van elke overwinning van de ander op zichzelf. Elke dag, elke interventie biedt kansen. Ervaring, kennis, een koffer vol methoden is helpend maar ‘echt contact maken’ met de ander maakt het meeste verschil. 

Mensen en hun verhalen zijn elke dag weer mijn inspiratie om te groeien in mijn vak en als mens.
En dat houd ik nog wat vol tot ik nog wat gepokter en gemazelder ben!

Sheila

Silvia Crombaghs

Jeugdhulpverlener | Kinder en jongerentherapeut i.o.

Sinds juni 2019 ben ik bij PPB Limburg aan de slag als kinder- en jongerentherapeute i.o.

Ik werk in onze praktijk met kinderen en jongeren en daar waar nodig ook met ouders en andere gezinsleden. Ook sta ik in verbinding met scholen en hulpverleners als dit helpend is voor het hulpverleningsproces.

Tijdens de spreekuren met de kinderen en jongeren werk ik op een laagdrempelige manier en vooral op een wijze die past bij het kind of de jongere. Dit kan heel verschillend zijn, al naar gelang de behoefte van het kind. Het ene kind vindt het gesprek prettig, terwijl een ander kind liever speelt en knutselt en van daaruit dingen deelt. Ik vind het belangrijk om een goede aansluiting te zoeken bij het kind of de jongere om een vertrouwensband op te kunnen bouwen. Van hieruit kunnen we samen aan de slag om dingen waar het kind of de jongere last van heeft aan te pakken.  Ik werk zoveel mogelijk vanuit de eigen kracht van het kind of de jongere, waarin deze vaak zelf al heel goed de oplossing vindt. Ik ondersteun dan bij het uitbreiden van deze oplossingen waarmee het kind aan het einde van het traject zelf verder kan.

Kim Teeuwen

Psychosociaal therapeut | EFT Relatietherapeut | Systeemtherapeut i.o

Ik werk als psychosociaal therapeut bij PPB Limburg in Heerlen en Urmond. Ik bied EFT relatietherapie, psychosociale therapie en jeugdherapie. Daarnaast zijn mijn specialismen traumabehandeling (EMDR), werken met gezinnen en werken met Beeldtaal. In deze laatste methode geef ik ook training aan hulpverleners.

Ik geloof er in dat ieder de kracht in zich heeft om welk probleem of welke moeilijkheid dan ook aan te pakken. Met de juiste behandeling kun je dat wat zo onverzettelijk lijkt toch laten bewegen. In een richting die meer geluk, meer welzijn en betere relaties met de mensen om je heen voortbrengt. Ik zou willen dat ik de drempel om hulp bij een behandelaar te halen lager kon maken. Maar dat is waarschijnlijk de eerste horde die je zelf moet nemen. Maar dan…….zijn wij er. Wij helpen je.

Malou Rompen

Psychosociaal hulpverlener | EFT Relatietherapeut | Pedagoog

Sinds december 2019 werk ik als psychosociaal hulpverlener en pedagoog bij PPB Limburg. Om meer flexibel te zijn in mijn afspraken werk ik op onze locatie in Urmond en in Heerlen. Ik zet mij met veel passie in met en voor mensen die veranderingen in hun leven willen. ‘Therapie’ is voor mij een vorm van investeren in jezelf en in je persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het bijzonder dat ik een stukje mag meelopen op het levenspad van iemand. Om samen te ontdekken wat je innerlijke drijfveren zijn en hoe je die drijfveren voor je kunt laten werken. En dat ik dan een bijdrage mag leveren door te luisteren, of juist stil te zijn, te confronteren en te motiveren.
Ik werk oplossingsgericht en systemisch. Je kunt bij mij terecht voor zowel individuele, als ook voor (EFT) relatietherapie.
Ik kijk er naar uit je te ontmoeten.