PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Pesten hier en nu

Zoals al vroeger bekend was zijn de school, werkplek, sportclub, of zelfs in het gezin met je broertjes en zusjes plekken waar gepest werd. En dat online pesten een al reeds bekend gegeven is, mag ook duidelijk zijn. Maar wat dacht je van het structureel pesten van mensen uit de LHBTIQ+ doelgroep (even opzoeken als je denkt: ‘wat staat hier nu?’). En in het bejaardentehuis en in het universitair onderwijs. Pesten is een niet te onderschatten virus van de mensheid.

Twee tot drie leerlingen per basisschoolgroep worden gepest. En vaak gaat dit langdurig door, denk aan middelbare school, hoger onderwijs, stage- of werkplek. Stel je voor wat dit doet met je zelfbeeld, welzijn, gevoel van waardering.

Dit is ook het verhaal van Rick. Rick is op de basisschool flink gepest. Zelfs de kleinste details weet hij nog; met zijn fiets bij het verlaten van school ingesloten worden door medeleerlingen, niet weg kunnen. Natte propjes in zijn nek, zelfs een keer geslagen worden. Waarom weet hij niet. Ze moesten altijd hem hebben. Op de middelbare school dacht hij een andere groep kinderen te treffen, maar eigenlijk ging het daar verder. Ook hier mocht hij niet meedoen, werd hij uitgescholden, maar ook genegeerd. Een plak salami tussen zijn agenda, zijn spullen werden vernield. Thuis vertelde hij wel wat er gebeurde. Zijn ouders leefden met hem mee, maar er werd niet echt actie ondernomen. Ook niet als ouders het wel een keer ter sprake brachten op een oudergesprek. Of ja, één keer had de mentor er iets van gezegd. Het stopte toen even. Maar na een tijd begon het zelfde vervelende gedrag van zijn mede leerlingen weer. Na een tijd gaf hij het op om aan te geven bij de volwassen om hem heen. Er veranderde toch niets. Nou, wat er veranderde was dat Rick stiller werd, zijn vinger niet meer opstak in de klas, de pauze binnen en soms op de wc doorbracht.

Rick is nu psycholoog. Hij merkt echter dat hij moeite heeft in de verbinding met zijn vriendin; hij vertrouwt haar niet zijn diepste gedachten en gevoelens toe. De relatie met zijn vader omschrijft hij als slecht. In de gesprekken heeft zijn vader deelgenomen. Vaders verhaal was dat zijn zoon vanaf zijn puberteit niet toegankelijk meer was, hij kon hem niet bereiken. Dat was precies de tijd dat Rick het had opgegeven om nog te delen wat hem dagelijks overkwam…..

Pesten richt zoveel schade aan. Nu is dit het verhaal van een volwassene bij ons in de praktijk. Maar zo hebben we, nog meer dan deze volwassenverhalen, de verhalen van de kinderen in onze praktijk. Die dit nog dagelijks meemaken. Nauwelijks te stoppen door een anti-pest beleid op hun school. Soms gaat het dan buiten de schoolpoort verder.  

We hebben gesprekken met de kinderen, ouders/gezin, school en proberen daarmee de omstandigheden te verbeteren. Maar waar we ook vooral mee bezig zijn is een manier te vinden voor het kind om met de nare ervaringen om te gaan.

 

Bron: StopPestenNu.nl