PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

persoonsgerichte psychosociale therapie in Limburg

De kracht van persoonsgerichte psychosociale therapie

Vaak zijn er in de loop van het leven blokkades ontstaan en ervaren mensen geen greep meer op hun leven. De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt dit te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen patronen en dynamieken te herkennen. De persoonsgerichte psychosociale therapie richt zich op jouw ontwikkeling waarbij je eigen mogelijkheden en kwaliteiten centraal staan. We verbeteren hiermee de lichamelijke en psychische klachten die je ervaart, maar zeker ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid worden verhoogd. De kans op terugval vermindert.

Het uitgangspunt van de persoonsgerichte psychosociale therapie is dat jij centraal staat met je eigen belevingswereld. In de therapie word je je bewust je inefficiënte patronen en dynamieken. Hierdoor ontstaat er ruimte om te onderzoeken op welke wijze je deze kunt veranderen. Vanuit deze bewustwording kun je stap voor stap vormgeven aan je leven, zodat je weer balans kunt ervaren en je klachten verminderen.

Bij de psychosociale therapie is het uitgangspunt dat mensen zelf het beste kunnen voelen en weten wat zij willen en kunnen kiezen wat zij doen en laten. In de therapie ondersteunen we je om je van dit voelen en weten meer bewust te worden.
In een veilige en accepterende omgeving krijg je de ruimte om te ontdekken wat voor jou van belang is.
Innerlijke chaos wordt samen ontward en er ontstaat een inzicht in je persoonlijke aandeel in de problemen. Dit kan helpen om weer greep te krijgen op het eigen leven, waardoor je een vrijheid tot handelen gaat voelen.

Binnen PPB Limburg werken vanuit een houding die erop gericht is om je te helpen jezelf te ervaren en te aanvaarden.
Vanuit deze houding, invoelend, aanvaardend en oprecht helpen we je om woorden te geven aan dat wat moeilijk, akelig of angstig is.

Psychosociale therapie in Heerlen

Voor wie is de persoonsgerichte psychosociale therapie geschikt?
Deze vorm van therapie is geschikt voor alle leeftijden en de problematiek kan variëren. De ervaren problemen zijn onder andere:
depressiviteit, angsten, trauma, relatie en gezinsproblemen en hechtingsproblemen.

Wat is het effect van de persoonsgerichte psychosociale therapie?
De meerwaarde van de persoonsgerichte psychosociale therapie is dat deze zich richt op jouw ontwikkeling en groei en niet uitsluitend op het bestrijden van de klachten. De kans op terugval en op het ontwikkelen van nieuwe klachten wordt vermindert.
De resultaten hangen af van een aantal factoren, zoals de ernst en de duur van de klachten, de mate waarin je je in  staat voelt of bereid bent om naar jezelf als persoon te kijken en de bereidheid hebt om onder ogen te zien dat er een eigen verantwoording is voor hoe jij omgaat met het leven en problemen.

Feedback

Ik zat met enkele levensvragen en ik wist niet hoe ik de antwoorden helder voor mijzelf kon krijgen. Marjon heeft mij door vragen te stellen geconfronteerd met mezelf. Uiteidelijk heeft ze mij door haar vragen zelf de antwoorden laten geven. Ik heb hierdoor goede beslissingen voor mijzelf kunnen nemen.