PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

persoonsgerichte therapie

Wat is persoonsgerichte psychosociale therapie?

Zit je even niet lekker in je vel? Heb je vaak het gevoel te falen in het leven? Of loop je steeds weer tegen dezelfde problemen aan? Daar kunnen wij je bij helpen. Samen zoeken we naar mogelijkheden buiten je comfortzone om te groeien.  

Psychosociale therapie is een professionele vorm van laagdrempelige, praktische, psychologische hulpverlening. De focus hierbij ligt niet alleen op de problemen zelf, maar ook op de ontwikkeling van de persoon. Dikwijls gaat het om vasthouden aan oude gewoontes. Het doel van de persoonsgerichte therapeutische benadering is om jou te ondersteunen bij je herstel, gebaseerd op vertrouwen en motivatie. 

Bovendien is de psychosociale hulpverlening een duurzame vorm van zorg. Het richt zich op een dieperliggende, structurele en contextuele benadering waardoor een echte positieve en blijvende verandering ontstaat. De bedoeling is dat je weer meer in contact komt met het innerlijke; met je gevoelens en behoeften, waardoor je jouw eigen oplossingen kunt gaan vinden, daar waar je tegenaan loopt.

De kracht van persoonsgerichte psychosociale therapie

Vaak zijn er in de loop van het leven blokkades ontstaan en ervaren mensen geen greep meer op hun leven. De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt dit te herkennen en ermee om te gaan. Door onder meer het vergroten van inzicht in eigen gevoelens, gedachten en gedragingen en het aanboren van alternatieven, wordt ruimte gecreëerd voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Innerlijke chaos wordt samen ontward en er ontstaat inzicht in je persoonlijke aandeel in de problemen. Dit kan helpen om weer greep te krijgen op het eigen leven, waardoor je een vrijheid tot handelen gaat voelen.

Voor wie is de persoonsgerichte psychosociale therapie geschikt?

Deze vorm van therapie is geschikt voor alle leeftijden, kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen met uiteenlopende psychosociale problemen. Daarnaast kan persoonsgerichte psychosociale therapie op diverse manieren aangepakt worden: individueel, met een gezin, met partners of in een groep. De oorzaak van de psychosociale problemen kan variëren. Onze psychosociale therapeuten kunnen je helpen bij verschillende klachten. Denk aan depressiviteit, angst, onzekerheid, stress, trauma, hechtingsproblemen, ontwikkelingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Ook relatie- en gezinsproblemen of problemen op het werk kunnen effectief aangepakt worden.

Bovendien kunnen lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en rugpijn soms het gevolg zijn van psychische klachten. Vooral indien er geen medische verklaring is gevonden.

Begeleiding bij psychosociale problemen

Het uitgangspunt van de persoonsgerichte psychosociale therapie is de overtuiging van het feit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat er ruimte om te onderzoeken op welke wijze je jouw inefficiënte patronen en dynamieken kunt veranderen. In de therapie ondersteunen we je om je hiervan meer bewust te maken. Vanuit de bewustwording kun je stap voor stap vorm geven aan je leven, zodat je weer balans kunt ervaren en je klachten verminderen.

Elke psychosociale therapeut heeft zijn eigen methode van werken en technieken om je te helpen. Wij proberen voor jou een veilige omgeving te creëren. Hierbij kun jij in een bewustwordingsproces ontdekken wat de betekenis van jouw klachten is en hoe ermee omgegaan wordt. Het creëren en onderhouden van de werkrelatie tussen therapeut en cliënt heeft een belangrijke rol. Een van onze therapeuten zal je eerst en vooral beter leren kennen en je situatie analyseren. Daarna verkennen jullie samen (in een vertrouwde omgeving) de problemen om nadien samen te zoeken naar de oorzaken en oplossingen.

Daarnaast werken wij vanuit een houding die erop gericht is om je te helpen jezelf te ervaren en te aanvaarden. Vanuit deze houding helpen we je om woorden te geven aan dat wat moeilijk, akelig of angstig is.

psychosociale therapie

Ervaringen met sessies

We stellen jouw feedback op prijs! Laat ons weten hoe je onze hulpverlening hebt ervaren. Zo kunnen wij onze deskundigheid en expertise blijven onderhouden en ontwikkelen. Op die manier zijn wij in staat de beste hulpverlening te bieden! 

Ik zat met enkele levensvragen en ik wist niet hoe ik de antwoorden helder voor mijzelf kon krijgen. Marjon heeft mij door vragen te stellen geconfronteerd met mezelf. Uiteidelijk heeft ze mij door haar vragen zelf de antwoorden laten geven. Ik heb hierdoor goede beslissingen voor mijzelf kunnen nemen.

Veelgestelde vragen

Wat is het effect van de persoonsgerichte psychosociale therapie sessies?

De persoonsgerichte psychosociale therapie richt zich op jouw ontwikkeling en groei en niet uitsluitend op het bestrijden van de klachten. Door via de ervaring te werken wordt de gedragsverandering of het inzicht verankerd op een diepere laag en is daarom meer blijvend. De kans op terugval en de ontwikkeling van nieuwe klachten wordt zo verminderd. 

Wat is de duur van de persoonsgerichte psychosociale therapie?

De duur kan verschillen en varieert van enkele weken tot enige maanden of jaren. Elk mens is anders en daardoor is elk therapeutisch proces verschillend. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst en de duur van de klachten en of je bereid bent om naar jezelf als persoon te kijken.

Wat is het verschil tussen psychosociale therapie en psychotherapie?

Psychosociale therapie heeft verschillende raakvlakken met psychotherapie. Er worden diverse psychotherapeutische benaderingen toegepast, zoals psychodynamische, cognitief gedragstherapeutische, lichaamsgerichte en systeemtherapeutische methoden. De psychosociale therapie activeert het probleemoplossend en zelfgenezend vermogen van de cliënt. Dit zal uiteindelijk de veerkracht en kwaliteit van het leven van de mens doen toenemen.

Neem contact met ons op!