PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Relatietherapie PPB Limburg

Relatietherapie

Een gevoel van veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie en een diepe bron van kracht voor de afzonderlijke partners aan zo’n relatie (Sue Johnson, grondlegger van de EFT Relatietherapie).

Het uitgangspunt van EFT Relatietherapie is het oerprincipe van behoefte aan hechting. Voor kinderen vormt een veilige hechting met de ouders de basis voor gezond en gelukkig opgroeien. Diezelfde behoefte aan veiligheid en vertrouwen speelt ook in relaties tussen partners. Ook volwassenen zoeken een liefdevolle hechte verbinding met hun partner.
De kernvraag is: ‘Ben je er voor me als het erop aankomt, als ik je nodig heb.’

Verliefd zijn brengt ons tot leven: we bruisen van energie, beleven onze seksualiteit intens en kunnen de wereld aan. In de nabijheid van de ander voelen we ons veilig en geborgen, maar er zijn ook gevoelens die ons beangstigen. Bijvoorbeeld angst voor intimiteit en afhankelijkheid, schaamte, schuldgevoel, jaloezie, agressie, onbekende verlangens en angst om verlaten te worden. Vaak spelen ervaringen uit het verleden en de manier waarop we hiermee zijn omgegaan een rol. Oude (gedrags)patronen om onszelf te beschermen kunnen het contact met onze partner vertroebelen.

Veiligheid & geborgenheid in een relatie

De mate waarin we ons gehecht voelden in onze jeugd speelt ook een rol in ons gevoel van veiligheid en geborgenheid in het hier en nu. De mate waarop we deze veiligheid en geborgenheid bij onze partner vinden bepaalt de kwaliteit van onze relatie.
Wanneer we in onze jeugd onveilig gehecht zijn, heeft dat gevolgen voor de relatie met anderen. Als we ons in relatie tot een ander niet veilig of geborgen voelen grijpen we terug op oude patronen of oud gedrag. Dit noemen we de ‘dans’ of de negatieve interactiecirkel.
Voelen we ons veilig en geborgen bij onze partner, dit is essentieel in een goede relatie.

  • Mogen we er zijn?
  • Zijn we goed genoeg voor onze partner?
  • Simpel gezegd: ‘Kan ik gewoon op je vertrouwen en kan ik me veilig voelen bij je?’

Ervaringen relatietherapie

Wij nemen uw feedback op prijs. Uw feedback gebruiken wij om onze hulpverlening te verbeteren, op deze manier kunnen we onze deskundigheid en expertise onderhouden en ontwikkelen. We horen graag hoe u onze hulpverlening heeft ervaren, wat er goed was en wat er beter zou kunnen.

Sheila is een zeer prettige gesprekspartner. Ze vraagt en luistert op een geïnteresseerde en open manier, en heeft ons in korte tijd goed geholpen.

We stonden op het punt om te scheiden. In de gesprekken met Kim zagen we in hoe we steeds maar in dezelfde cirkel bleven draaien. Nu kunnen we eruit stappen en praten.

Over:

Relatietherapie

Door de gesprekken bij PPB Parkstad met Karlijn hebben mijn man en ik besloten toch nog eens te proberen om samen verder te gaan. Dat zou anders niet gelukt zijn!

Over:

Relatietherapie

Snelle, vriendelijke en doeltreffende behandeling

Over:

Relatietherapie

Ik heb de gesprekken als heel prettig ervaren. Het was heel persoonlijk en vanaf het begin werden gelijk mijn belangrijkste punten aangegrepen (ipv eerst vragenlijsten etc invullen) Ook erg fijn om met praktische handvaten, info over literatuur en opdrachtjes thuis verder te kunnen. Het heeft mij (maar ook mijn partner) echt goede handvaten gegeven mn in de manier van communiceren met elkaar en het begrijpen van elkaar. Veel aan gehad!

Over:

Relatietherapie

In ons diepste dal...ver weg van elkaar. Door de tips, luisterend oor, als vertaalster van de emoties hebben we elkaar weer gevonden. Zijn blij dat we deze stap hebben genomen. Dank je, Kim!

Over:

Relatietherapie

Goed ontvangen en na kennismaking in een aantal sessies uitstekend geholpen. Niet te zwaar, met gevoel voor humor, waar nodig confronterend. Heel gericht geholpen op een aangename manier. Onze relatie is weer in balans door de uitstekende coaching van PPB-Parkstad. Zij hebben ons laten zien waar onze valkuilen zitten en wat onze goede kwaliteiten zijn. Met gerichte voorbeelden en 'huiswerk' is onze relatie een stuk sterker geworden. We zijn in staat beter naar elkaar te luisteren en elkaar beter te begrijpen.

Over:

Relatietherapie

We hebben veel inzichten van Malou gekregen. Ze heeft ons goed geholpen om ons duidelijk te maken wat ons probleem precies is en hoe we ermee kunnen omgaan.

Over:

Relatietherapie

In het begin heb ik getwijfeld of ik wel relatietherapie wilde volgen. Ik vond dat ik al genoeg en hard aan mezelf gewerkt had en dat mijn partner nu maar hulp moest inschakelen. Nadat hij 1 sessie alleen gevolgd had, ben ik meegegaan. Want relatietherapie volg je natuurlijk samen. Ik was boos en had weinig vertrouwen dat dit goed zou komen. De keer erop ging ik niet, ik was er klaar mee. Maar daarna dacht ik bij mezelf dat dit toch wel erg laf was. De therapeut maakte dit ook meteen duidelijk op een respectvolle manier. Er zijn tranen gerold, we hebben gelachen, zijn boos geweest en hebben dingen besproken die we met z’n tweetjes nooit meer besproken zouden hebben. Ik ben zo ongelooflijk blij dat we die stap gezet hebben. Dank je wel, Sheila!

Over:

Relatietherapie

Door de gemoedelijke sfeer voel je je na een aantal gesprekken al gauw vertrouwd en kom je al gaandeweg samen tot een aantal conclusies en wordt samen naar eventuele reële oplossingen gezocht. Het fijne is dat er naar elk geluisterd wordt, zonder te oordelen maar wel kritisch en een spiegel voorhouden. De therapie heeft de ogen geopend op een goede manier en fijn dat we weten dat we er altijd op terug kunnen vallen. Hartelijk bedankt, Marjon!

Over:

Relatietherapie

Hoe werken wij?

In de therapie verhelderen we de ‘negatieve interactiepatronen’ die ontstaan zijn in jullie relatie. Bij EFT Relatietherapie noemen we dit ‘de dans’. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in jullie relatie. In de relatietherapie kijken we samen naar jullie ‘dans’ en beginnen we met het ontrafelen van het ineffectieve patroon. We kijken naar de stappen in jullie patroon, jullie dans: de ‘dans’ is de gezamenlijke vijand, en niet je partner.
Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar.
Je ziet beter wat je zelf doet waarmee je je partner ongewild pijn doet, en je partner begint dat ook van zichzelf te zien. De sfeer tussen jullie verandert en er komt meer ruimte voor zachtheid en verbinding. Het fundament van de relatie wordt verstevigd en je durft elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten. In de therapiesessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. In plaats van op elkaars tenen te staan en uit de pas te lopen, zijn jullie straks in staat om echte verbinding te voelen.

Relatietherapie PPB Limburg
Relatietherapie liefdevolle relatie PPB Limburg

EFT Relatietherapie pijlers

  • Emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
  • Oude en ineffectieve patronen binnen relaties;
  • De onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
  • Het leren kennen van de zere plekken van vroeger;
  • Het bouwen van een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken
  • Het bestendigen van deze veilige basis