045-7600080 info@ppb-limburg.nl

Speltherapie

Bij speltherapie wordt spelen gebruikt als middel om een kind te helpen bij het verwerken van emotionele problemen. Dat gebeurt in een speciale speelkamer. Met verschillende soorten spelmaterialen kan het kind zijn eigen spel spelen en uiting geven aan zijn belevingswereld. De speltherapeut bouwt in de loop van de therapie een vertrouwensband met het kind op, zodat het in zijn spel durft laten zien waar het mee zit. Door te observeren, mee te leven, mee te spelen en woorden te geven aan het spel krijgt het kind ondersteuning van de therapeut om moeilijke confrontaties aan te gaan en zijn problemen te verwerken.
Zo ontstaat er ruimte bij het kind om in zijn spel met nieuw, ander gedrag te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen. Het uiteindelijke doel is altijd dat het kind weer op eigen kompas kan varen.