PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Wat is supervisie voor bedrijven

Supervisie

De wereld om ons heen verandert snel. Voor professionals in contactberoepen, zoals (jeugd)hulpverleners, onderwijzers, verpleegkundigen vraagt dit een voortdurend meebewegen.
Reflectie op het handelen in het werkveld als professional krijgt een steeds grotere plek. Kwaliteitsregisters stellen reflectietrajecten verplicht. Individueel of in een groep.
Dit kan door middel van supervisie.

Wat is supervisie?

Supervisie is begeleid reflecteren op je professioneel handelen vanuit de eigen werkervaring of beroepssituatie.
Je reflecteert aan de hand van je eigen handelen in een bepaalde situatie. Hierbij kan het uitgangspunt zijn dat je deze situatie meer wilt uitdiepen.
Waarom heb je hier zo gehandeld als je handelde? Wat kom je hierin tegen? Hoe verhoud zich dat tot kwaliteitskader van waaruit je werkt?
Het kan ook zijn dat je steeds weer opnieuw in een zelfde situatie terecht komt en hierin handelingsverlegen raakt of bent. Je wil graag onderzoeken hoe je hierin kunt groeien en ontwikkelen.

In een supervisietraject mag je leren, je verwonderen, onderzoeken, ontdekken… Stilstaan bij je gedachten, je gevoelens en de manier waarop deze je handelen beïnvloeden leiden tot het verbeteren van je professioneel handelen.
Supervisie is ook het ontwikkelen van je persoonlijke en je beroepsidentiteit.

Het supervisie traject

Een supervisie traject bestaat uit een serie van 10 tot 15 bijeenkomsten. Dit kan individueel of in groepsverband. De groepsgrootte binnen de supervisie is maximaal 3 supervisanten.
Van elke bijeenkomst wordt een geschreven reflectie gemaakt. Deze wordt gedeeld met je supervisor en indien je groepssupervisie volgt met je medesupervisanten.

De supervisor bij PPB Limburg is geregistreerd bij de LVSC. De reflectietrajecten kunnen bij de verschillende beroepsverenigingen ingebracht worden om je registratiepunten te halen.

Het supervisie traject