PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Wat is supervisie voor bedrijven

Supervisie

De wereld om ons heen verandert snel. Voor professionals in contactberoepen, zoals (jeugd)hulpverleners, onderwijzers, verpleegkundigen vraagt dit een voortdurend meebewegen.
Reflectie op het handelen in het werkveld als professional krijgt een steeds grotere plek. Kwaliteitsregisters stellen reflectietrajecten verplicht. Individueel of in een groep.
Dit kan door middel van supervisie.

Wat is supervisie?

Supervisie is begeleid reflecteren op je professioneel handelen vanuit de eigen werkervaring of beroepssituatie.
Je reflecteert aan de hand van je eigen handelen in een bepaalde situatie. Hierbij kan het uitgangspunt zijn dat je deze situatie meer wilt uitdiepen.
Waarom heb je hier zo gehandeld als je handelde? Wat kom je hierin tegen? Hoe verhoud zich dat tot kwaliteitskader van waaruit je werkt?
Het kan ook zijn dat je steeds weer opnieuw in een zelfde situatie terecht komt en hierin handelingsverlegen raakt of bent. Je wil graag onderzoeken hoe je hierin kunt groeien en ontwikkelen.

In een supervisietraject mag je leren, je verwonderen, onderzoeken, ontdekken… Stilstaan bij je gedachten, je gevoelens en de manier waarop deze je handelen beïnvloeden leiden tot het verbeteren van je professioneel handelen.
Supervisie is ook het ontwikkelen van je persoonlijke en je beroepsidentiteit.

Het supervisie traject

Een supervisie traject bestaat uit een serie van 10 tot 15 bijeenkomsten. Dit kan individueel of in groepsverband. De groepsgrootte binnen de supervisie is maximaal 3 supervisanten.
Van elke bijeenkomst wordt een geschreven reflectie gemaakt. Deze wordt gedeeld met je supervisor en indien je groepssupervisie volgt met je medesupervisanten.

De supervisor bij PPB Limburg is geregistreerd bij de LVSC. De reflectietrajecten kunnen bij de verschillende beroepsverenigingen ingebracht worden om je registratiepunten te halen.

Het supervisie traject