PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Hands of friends with coffee cups

Tarieven

De consulten bij PPB Limburg worden door de meeste zorgverzekeringen vanuit het aanvullende pakket vergoed.
Voor meer informatie over uw vergoedingen kun je bij je zorgverzekering vragen naar de vergoeding voor psychosociale therapie.

We rekenen voor een consult 60 minuten. De concrete gesprekstijd is 45 tot 50 minuten. De laatste 10 minuten gebruiken we om de administratieve verwerking te doen. Deze zijn in de prijs van de consulten inbegrepen.

Na afloop van het consult kun je betalen met de pin of  via een betaalverzoek. Contant afrekenen is ook mogelijk.
De factuur wordt binnen een week via mail verzonden. Wil je toch liever je factuur via de post ontvangen? Dat kan, we vragen dan een vergoeding voor de administratieve kosten.

Besproken consulten welke bij verhindering niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Psychosociale therapie individueel
Een consult duurt 45 tot 50 minuten, 10 minuten zijn voor voorbereiding en verslaglegging. Gesprekken die langer duren worden naar rato verrekend. Bij de consulten psychosociale therapie hanteren we een tarief van:
€ 85,00

Psychosociale therapie met vragen over de relatie
Een consult duurt 45  minuten. Gesprekken die langer duren worden naar rato verrekend. Voor dit consult hanteren we een tarief van:
€ 75,00 

Relatietherapie
Een consult relatietherapie duurt 1½ uur. Een consult bestaat uit 80 minuten contacttijd en 10 minuten voorbereiding en verslaglegging. Gesprekken die langer duren worden naar rato verrekend.
Tarief particulieren: € 150,00 (inclusief  21% BTW)
Indien u een zakelijke factuur wilt voor deze consulten hanteren we een zakelijk tarief van € 150,00 exclusief 21% BTW

Intensieve behandeling relatiecrisis (inclusief lunch en materiaal)
In één dag werken jullie samen met een EFT Relatietherapeut aan de hand van de EFT methode met het doel de crisis te verminderen. Inbegrepen in deze dag is een werkboek, koffie, thee lunch. Er is in totaal 6 uur contacttijd. Daarnaast werken jullie samen aan de opdrachten.
€ 800,00 (inclusief 21% BTW)

Houd Me Vast relatiecoaching (inclusief koffie, thee, lunch, materiaal, 21% BTW)
€ 650,00

 

EMDR Basis tarief consult 50 minuten
Bij consulten EMDR hanteren we een tarief van
€   85,00

Wanneer een behandeling niet verantwoord afgerond kan worden binnen de gegeven tijd, rekenen we per consult van 0 tot 15 minuten € 21,25 voor de verlenging.

Rapportage op verzoek (NB: rapportage relatietherapie enkel met toestemming beide partners)                                                                                              
€   85,00

Supervisie individueel (sessie 60 minuten, exclusief BTW)
€ 100,00

Groepssupervisie
Prijs op aanvraag

Arbeidshulpverlening
Prijs op aanvraag

Factuur via post; administratiekosten
€   3,50

Vergoeding voor Jeugdhulp

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet die op 1 januari 2015 is ingevoerd. Deze gaat uit van de eigen kracht van het gezin en diens omgeving.

PPB Limburg is een erkende zorgaanbieder in het kader van de Jeugdwet. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten in Zuid Limburg, Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek, Midden Limburg Oost.
U kunt bij ons terecht voor jeugdhulp van Maastricht tot Roermond. 
Voor Heerlen, Voerendaal en Landgraaf wordt alle Jeugdhulp door JenS gecoördineerd. PPB Limburg is door JenS voor 2020 erkend als zorgaanbieder.
We kijken graag in een eerste gesprek wat er mogelijk is.

Jeugdhulp vergoeding Limburg

Betalingen
Na ieder consult dient u contant te betalen.
Pinnen is mogelijk.

*Besproken consulten welke bij verhindering niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.