045-7600080 info@ppb-limburg.nl

Voor Professionals

Supervisie
De wereld om ons heen verandert snel. Voor professionals in contactberoepen, zoals (jeugd)hulpverleners, onderwijzers, verpleegkundigen vraagt dit een voortdurend meebewegen. Reflectie op het handelen in het werkveld als professional krijgt een steeds grotere plek. Kwaliteitsregisters stellen reflectietrajecten verplicht. Individueel of in een groep. Dit kan door middel van supervisie.

Wat is supervisie?
Supervisie is begeleid reflecteren op je professioneel handelen vanuit de eigen werkervaring of beroepssituatie. Je reflecteert aan de hand van je eigen handelen in een bepaalde situatie. Hierbij kan het uitgangspunt zijn dat je deze situatie meer wilt uitdiepen. Waarom heb je hier zo gehandeld als je handelde? Wat kom je hierin tegen? Hoe verhoud zich dat tot kwaliteitskader van waaruit je werkt?
Het kan ook zijn dat je steeds weer opnieuw in een zelfde situatie terecht komt en hierin handelingsverlegen raakt of bent. Je wil graag onderzoeken hoe je hierin kunt groeien en ontwikkelen.

In een supervisietraject mag je leren, je verwonderen, onderzoeken, ontdekken… Stilstaan bij je gedachten, je gevoelens en de manier waarop deze je handelen beïnvloeden leiden tot het verbeteren van je professioneel handelen. Supervisie is ook het ontwikkelen van je persoonlijke en je beroepsidentiteit.

Het supervisie traject
Een supervisie traject bestaat uit een serie van 10 tot 15 bijeenkomsten. Dit kan individueel of in groepsverband. De groepsgrootte binnen de supervisie is maximaal 3 supervisanten. Van elke bijeenkomst wordt een geschreven reflectie gemaakt. Deze wordt gedeeld met je supervisor en indien je groepssupervisie volgt met je medesupervisanten.
De supervisoren bij PPB Limburg zijn geregistreerd in het BIG register of bij de LVSC. De reflectietrajecten kunnen bij de verschillende beroepsverenigingen ingebracht worden om je registratiepunten te halen.

Heeft u interesse in een supervisie traject, bekijk hier onze tarieven;Tarieven supervisie