PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Week van het Pesten en de volwassenen

Er zal deze week genoeg geschreven worden over kinderen en jongeren die gepest worden en die pesten. Er zal geschreven worden over scholen, pestbeleid, cyberpesten, sexting, grooming en de gevolgen zoals zelfdoding. Het probleem is groot. ‘In twee derde van de gevallen is cyberpesten gelinkt aan ‘gewoon’ pesten. De groep van 10-18 jaar worden 34.500 wekelijk gepest. Volgens een psychiatrische studie is de schade relatief gezien groter dan de schade door seksueel misbruik bij jongeren in de eerste acht levensjaren’*.

Niet te onderschatten dus, dat pesten en de gevolgen van dat pesten.

In onze praktijk zien we volwassenen die om welke reden dan ook vastlopen. In hun geschiedenis is redelijk vaak pesten als reden voor huidige problemen in relaties, zelfbeeld, verslaving en dergelijke. En vroeger was dit ‘gewoon’ pesten, nog geen cyber, en in sommige gevallen ook nog zich niet gesteund voelen door de volwassenen erom heen (ouders, leerkrachten). En in enkele gevallen zich zelfs gepest voelen door de leerkracht.

Moeizaam zullen ze in de psychosociale therapie de gevoelens die al jaren verborgen zijn in hun geheime tuin weer moeten voelen. En in de tijd van het pesten hebben ze moeten overleven; door net te doen of het je niet raakt, door terug te vechten waardoor het steeds minder duidelijk werd dat je begon als slachtoffer, door hulp te vragen die dan toch niet zorgde dat het stopte, door jezelf te verwonden… En degenen die het niet overleven, die zien we niet in onze gesprekskamer meer. Deze zwaarte in deze blog is niet ongepast.

Wat ongepast is, en zelfs schrijnend, is dat pesten nog steeds zoveel slachtoffers maakt. En wat al duidelijk is, is dat we inderdaad kinderen moeten blijven aanspreken op hun gedrag. Dat we kinderen weerbaar moeten blijven maken om te kunnen omgaan met ongewenst gedrag. Maar wat ook nodig is om bewustwording en hopelijk gedragsverandering te realiseren is dat de volwassenen kunnen signaleren, zien, ingrijpen, steunen en wat ze al niet kunnen doen. Kinderen kunnen dit niet alleen oplossing. Kennis is macht, dus uitleg op scholen, ook aan ouders over hoe pesten start, hoe het stopt, en wat er nodig is. Het is als een virus wat al sinds mensenheugenis bestaat en we maar moeilijk onder controle krijgen. Het huidige corona virus maakt ook slachtoffers, en de maatregelen zijn fors. Hoe kunnen we de maatregelen fors maken gericht op het stoppen van het pestvirus, naast wat er al ingezet wordt?

 

*Gie Deboutte, voorzitter Kies kleur tegen pesten.