PPB Limburg

Bij PPB Limburg zetten we ons in om samen met jou te onderzoeken welke patronen jou uit balans brengen, je verdrietig en ongelukkig maken, je een onveilig gevoel geven. We bieden je inzichten in deze ineffectieve patronen, zodat je zelf keuzes kunt maken hoe je anders met deze patronen kunt (leren) omgaan. We geloven dat ieder mens, jong of ouder, de kracht heeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Om zich gelukkig en in verbinding met de ander te voelen.

Relatietherapie

Een veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle relatie Met EFT Relatietherapie wordt de negatieve cirkel waarin jullie je als koppel bevinden doorbroken. Als EFT Relatietherapeuten werken wij samen met jullie aan herstel van de veilige verbinding

Een goede gezinscultuur is essentieel.

Samen met ouders kijken wij naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Wij geven jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen.

Psychosociale therapie

De persoonsgerichte psychosociale therapie helpt je jouw blokkades te herkennen en ermee om te gaan. Je leert beter je eigen mogelijkheden te benutten en je beperkingen te onderkennen. De psychosociale therapie richt zich op de jouw ontwikkeling. Je eigen mogelijkheden en kwaliteiten staan centraal. Hiermee wordt er niet alleen aan je psychische en lichamelijke klachten gewerkt, ook aan het algehele welzijn zoals geluk, zingeving en gezondheid.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Jeugdhulp

Wij bieden integratieve therapie aan voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Week van het Pesten en de volwassenen

Er zal deze week genoeg geschreven worden over kinderen en jongeren die gepest worden en die pesten. Er zal geschreven worden over scholen, pestbeleid, cyberpesten, sexting, grooming en de gevolgen zoals zelfdoding. Het probleem is groot. ‘In twee derde van de gevallen is cyberpesten gelinkt aan ‘gewoon’ pesten. De groep van 10-18 jaar worden 34.500 wekelijk gepest. Volgens een psychiatrische studie is de schade relatief gezien groter dan de schade door seksueel misbruik bij jongeren in de eerste acht levensjaren’*.

Niet te onderschatten dus, dat pesten en de gevolgen van dat pesten.

In onze praktijk zien we volwassenen die om welke reden dan ook vastlopen. In hun geschiedenis is redelijk vaak pesten als reden voor huidige problemen in relaties, zelfbeeld, verslaving en dergelijke. En vroeger was dit ‘gewoon’ pesten, nog geen cyber, en in sommige gevallen ook nog zich niet gesteund voelen door de volwassenen erom heen (ouders, leerkrachten). En in enkele gevallen zich zelfs gepest voelen door de leerkracht.

Moeizaam zullen ze in de psychosociale therapie de gevoelens die al jaren verborgen zijn in hun geheime tuin weer moeten voelen. En in de tijd van het pesten hebben ze moeten overleven; door net te doen of het je niet raakt, door terug te vechten waardoor het steeds minder duidelijk werd dat je begon als slachtoffer, door hulp te vragen die dan toch niet zorgde dat het stopte, door jezelf te verwonden… En degenen die het niet overleven, die zien we niet in onze gesprekskamer meer. Deze zwaarte in deze blog is niet ongepast.

Wat ongepast is, en zelfs schrijnend, is dat pesten nog steeds zoveel slachtoffers maakt. En wat al duidelijk is, is dat we inderdaad kinderen moeten blijven aanspreken op hun gedrag. Dat we kinderen weerbaar moeten blijven maken om te kunnen omgaan met ongewenst gedrag. Maar wat ook nodig is om bewustwording en hopelijk gedragsverandering te realiseren is dat de volwassenen kunnen signaleren, zien, ingrijpen, steunen en wat ze al niet kunnen doen. Kinderen kunnen dit niet alleen oplossing. Kennis is macht, dus uitleg op scholen, ook aan ouders over hoe pesten start, hoe het stopt, en wat er nodig is. Het is als een virus wat al sinds mensenheugenis bestaat en we maar moeilijk onder controle krijgen. Het huidige corona virus maakt ook slachtoffers, en de maatregelen zijn fors. Hoe kunnen we de maatregelen fors maken gericht op het stoppen van het pestvirus, naast wat er al ingezet wordt?

 

*Gie Deboutte, voorzitter Kies kleur tegen pesten.