PPB Limburg

Het team van PPB Limburg is toegewijd aan het helpen van kinderen en gezinnen met uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid. We begrijpen dat mentale gezondheid complex is en dat kinderen en gezinnen baat hebben bij een benadering die zich richt op de hele persoon en hun omgeving. Ons doel is het algehele welzijn en de veerkracht te bevorderen door maatwerk te leveren en te streven naar positieve groei.

Een goede gezinscultuur is essentieel.

We zijn sterk gefocust op het gezin, omdat we geloven dat de gezinsomgeving een cruciale rol speelt in de mentale gezondheid van kinderen. Ons streven is om nauw samen te werken met gezinnen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen.

EMDR Jeugd

Heeft uw kind een schokkende ervaring beleefd en lukt het niet om deze gebeurtenis zelf te verwerken? Dan is EMDR voor kinderen een oplossing. Het is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Supervisie

Wil je jezelf als professional ontwikkelen? Wil je je competenties meer zichtbaar maken? Wil je groeien in je rol als hulpverlener? Supervisie ondersteunt je in dit proces door te reflecteren vanuit je dagelijkse praktijk en maakt de vertaling vanuit je eigen denken, handelen en voelen.

Diagnostiek

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Behandeling Jeugd

Wij bieden behandeling aan voor kinderen en jongeren vanuit een persoonsgerichte en gezinsgerichte visie. Dat wil zeggen we naar jou kijken met alle aspecten die daar bij horen. Je gedrag, jouw lichaam, wie je bent (jouw identiteit), waar je stress van krijgt, onverwerkte ervaringen in het verleden, jouw gezin en je vrienden en school (jouw sociaal netwerk). We sluiten hierbij aan wat jij voelt en ervaart.

Wetenschappelijke onderbouwing EMDR voor kinderen en jongeren

Bij kinderen heeft een aantal gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken de effectiviteit van EMDR aangetoond. Scheck et al. (1998) vergeleken EMDR en actief luisteren bij een groep adolescenten met ernstige gedragsproblemen en trauma in de voorgeschiedenis. Beide behandelingen lieten verbetering zien, maar EMDR meer. Chemtob en collega’s (2002) vonden dat EMDR effectief was voor kinderen die een eenmalige gebeurtenis (een orkaan) hadden meegemaakt. In een ander onderzoek (Jaberghaderi et al., 2004) werden de resultaten van EMDR vergeleken met cognitieve gedragstherapie bij adolescenten, die langdurig seksueel waren misbruikt. EMDR liet ook hier duidelijke effecten zien. Ahmad et al. (2008) vergeleek EMDR met een wachtlijst conditie bij een groep kinderen die deels eenmalig en deels chronisch getraumatiseerd waren. En Kemp et al. (2010) vergeleken de effecten van EMDR met een wachtlijstconditie bij kinderen die een verkeersongeluk hadden meegemaakt. EMDR deed het in beide studies beter dan wachtlijst. In ons land is na de vuurwerkramp in Enschede een vergelijkingsstudie uitgevoerd waarin de effecten werden vergeleken tussen EMDR en een cognitief-gedragstherapeutisch protocol. Resultaten van deze gerandomiseerde effectstudie tonen eveneens aan dat EMDR effectief is voor kinderen van 4-18 jaar en mogelijk zelfs iets efficiënter is dan het gebruik van het cognitief-gedragstherapeutische protocol (De Roos et al., 2011). Een andere gecontroleerde effectstudie vergeleek EMDR met trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie en liet zien dat EMDR in dezelfde mate effectief is als de vorm van cognitieve gedragstherapie, die aanbevolen wordt in diverse internationale richtlijnen als eerste keus behandeling (Diehle et al., 2014).

Behalve dat het inzetten van EMDR effectief is bij PTSS, blijkt het toepassen van EMDR bij kinderen ook effectief voor het behandelen van zelfbeeldproblematiek en gedragsproblemen bij kinderen (Wanders, et al., 2008).

De afgelopen jaren is in Nederland veel ervaring opgebouwd met EMDR. In de praktijk blijkt dat EMDR bij kinderen vaak nog sneller resultaten geeft dan bij volwassenen. Zowel ervaringen uit de dagelijkse praktijk als resultaten uit wetenschappelijk onderzoek stemmen hoopgevend, al zijn er vanwege de methodologische beperkingen van de gepubliceerde onderzoeken meer studies nodig om het effect van EMDR bij kinderen steviger te onderbouwen.

Bron: Vereniging EMDR Nederland.